Begreppsbyte: Särskilt boende ersätter vård- och omsorgsboende

Särskilt boende, säbo, är den nationella benämningen för ett boende som erbjuder plaster med insatser för vård och omsorg. Inom Ljusdals kommun har det hittills kallats för vård- och omsorgsboende, ett begrepp som från och med nu ersätts med särskilt boende, säbo.

Begreppsbytet görs efter önskemål från förtroendevalda i omsorgsnämnden.