Avtal tecknat med extern konsult för gymnasie- och vuxenutbildningsutredning

Företaget Ensolution AB har fått i uppdrag av Ljusdals kommun att genomföra en utredning av Hälsinglands utbildningsförbunds erbjudande till Ljusdals kommun om att ansöka om medlemskap i samma förbund. Den förstudie som låg till grund för erbjudandet ska analyseras samt att en jämförande analys ska genomföras om alternativet att samverka med minst två andra kommuner gällande gymnasieutbildning och vuxenutbildning. Uppdraget ska påbörjas snarast.

Hälsinglands utbildningsförbund, Hufb, är ett kommunalförbund som bildades av kommunerna Bollnäs, Nordanstig och Söderhamn 2015 för att driva gymnasie- och vuxenutbildningar för kommunerna. I januari i år fick Hufb i uppdrag av Ljusdals utbildningsnämnds presidium att tillsammans med kommunen genomföra en förstudie av nuläge, analys och konsekvenser samt ge förslag på former för Ljusdals inträde i Hufb .

Förstudien överlämnades till Ljusdals kommun i slutet av april med en tydlig rekommendation att ansöka om medlemskap. Därefter fick kommunchefen i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att upphandla en extern konsult för att analysera förstudien och ett framtida medlemskap. Avtal har i dagarna tecknats med konsultföretaget Ensolution AB.

Vad ingår utredningsuppdraget?

Utredningen ska göra en djupare och bredare analys av förstudien om vad ett medlemskap i Hufb innebär för Ljusdals kommun och för Ljusdals kommuns elever.

Näringslivsperspektivet ska belysas med sikte på hur Hufb arbetar med att anpassa utbud av gymnasieprogram och vuxenutbildning till det lokala näringslivets behov. Även hur dialogen mellan kommunledning och förbundsledning ser ut.

Mot bakgrund av riksdagsbeslutet om krav på samverkan med minst två andra kommuner vid planering och dimensionering av gymnasieutbildning och vuxenutbildning (lagändring från den 1 juli 2023) ska utredningen göra en jämförande analys av alternativen medlemskap i Hufb och samverkan med minst två andra kommuner.

Utredningens mål

Målet är ett konkret och utförligt underlag för beslut i politiken. Slutrapport av uppdraget ska lämnas av Ensolution AB den 31 januari 2023.

Kontakt

Nicklas Bremefors, kommunchef
Tel: 0651-180 10