Avstyrkt ansökan för vindkraftpark Skarpen

Kommunfullmäktige har beslutat att i enlighet med miljöbalken 16 kap. 4§, avstyrka, säga nej till, OX2 AB:s ansökan gällande uppförande och drift av gruppstation för vindkraft inom projektområde Skarpen beläget cirka en och en halv kilometer öster om byn Tevansjö.