Avstyrkt ansökan för vindkraftpark Grubban

Kommunfullmäktige har beslutat att i enlighet med miljöbalken 16 kap. 4§ avstyrka, säga nej till, OX2 AB:s ansökan gällande uppförande och drift av gruppstation för vindkraft inom projektområde Grubban beläget norr om Gåssjö, nordväst om Tevansjö.