Årets frivilligstipendium utdelat

Idag stod det klart att omsorgsnämnden utser Lillian Hjorts sygäng och Ljusdal-Järvsö rödakorskrets till årets mottagare av Frivilligstipendiet om ­20 000 kronor.

Under en ceremoni delade omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) ut stipendiet. Summan fördelas lika mellan de två föreningarna.

Motivering Ljusdal-Järvsö rödakorskrets

På frivillig basis gör Ljusdal-Järvsö rödakorskrets många värdefulla insatser. Second hand-butiken i Ljusdal är stommen och den bemannas med ett rullande schema. Genom Väntjänsten håller de i aktiviteter som bingo, högläsning, ledsagning och fika för äldre i Ljusdal och Järvsö. Tre dagar i veckan ägnas åt integrationsinsatser; läxhjälp för vuxna, språkstöd för mammor med små barn och språkcafé för alla nyanlända.

Ljusdal-Järvsö rödakorskrets mottar stipendium.

Motivering Lilian Hjorts sygäng

Lilian Hjorts sygäng gör ett fantastiskt ideellt arbete året om. De samlar in pengar genom lottförsäljning där vinsterna bland annat är deras egna handarbeten. Förtjänsten från lottförsäljningen använder sygänget till att bjuda alla 80-plussare i kommunen på en sommarmiddag och en vintermiddag. Lilian Hjort och sygänget förtjänar verkligen frivilligstipendiet för det viktiga arbete de gör för alla 80-plussare.

Lilian Hjorts sygäng mottar stipendium.

Om frivilligstipendiet

Ljusdals kommuns frivilligstipendium är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom det sociala området.

Frivilligstipendiet utdelas årligen till personer, organisationer och sammanslutningar som är bosatta och verksamma i Ljusdals kommun eller har annan speciell anknytning till kommunen.