Årets Frivilligstipendium utdelat

När Frivilligstipendiet för 2023 delades ut hade det ett musikaliskt tema. Även årets Tillgänglighetspris delades ut.

Inger Markusson och Torbjörn Martinsson tilldelas årets stipendium för att de bjuder på sig själva och sin musik till kommunens äldre. Stipendiet delades ut av Omsorgsnämndens ordförande Maud Jonsson (L).

Samtidigt delade Marie-Louise Hellström (LB) ut årets Tillgänglighetspris från Rådet för funktionshindersfrågor. Priset gick till Borr Bygdegård samt Färila Fiskevårdsområde.

Motiveringen för Frivilligstipendiet:

"Att få möjlighet att lyssna på levande musik tillsammans med andra ökar trivsel och välbefinnande. Musik för våra omsorgs­tagare på kommunens äldreboenden är ett viktigt inslag för god livskvalitet. Att lyssna, klappa händer, sjunga med och dansa är både lugnande, kan underlätta kommunikation och stimulera minnet.

Under många år har Inger Markusson och Torbjörn Martinsson med dragspel, sång och dans, en bred repertoar och musikalitet bjudit på sig själva och sin musik runt om på kommunens äldreboenden. Det är uppskattade och efterlängtade besök som i stunden innebär glädje men som också lämnar en glad och varm känsla hos både boende och personal.

Det vill vi i Omsorgsnämnden uppmärksamma genom att tilldela Inger och Torbjörn Frivilligstipendiet 2023 på 10.000 kr".

Motiveringen för Tillgänglighetspriset:

Borr Bygdegård: "Lättillgänglig lokal där många kan umgås."

Färila Fiskevårdsområde för Rävsvenstjärn: "Ger möjlighet för tillgängligt uteliv och naturupplevelser".

 

Relaterade sidor