Anläggning för basketspel på Östernäsområdet ska utredas

Kommunstyrelsen har bifallit ett medborgarförslag om en basketplan på Östernäsområdet i Ljusdal såtillvida att samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att skapa någon form av anläggning för basketspel i anslutning till övriga fritidsanläggningar på området.

Förslagsställaren skriver att många basketkompisar åker till Hudiksvall för att spela. Det vore bra med en basketplan på Östernäs och då slippa ta bussen till Hudiksvall.