Ändring av benämningen brukare

Kommunfullmäktige har bifallit en motion från Bodil Eriksson (LB) gällande ändring av benämningen brukare om personer som exempelvis är beviljade stöd enligt socialtjänstlagen eller LSS, lagen om stöd och service.

Bodil Erikssons (LB) motion pekar på Socialstyrelsens termrekommendationer och att man i stället för brukare, beroende på sammanhang, exempelvis kan säga:

  • den äldre
  • mottagare av hjälp och vård
  • mottagare av hemtjänst
  • gäst på korttidsboende
  • hyresgäst
  • deltagare i dagverksamhet
  • arbetstagare i daglig verksamhet