32 placeringar bättre än förra året i småföretagarindex för Ljusdals kommun

Ljusdals kommun ligger nära riksgenomsnittet med rankingen 147 bland landets 290 kommuner. 32 placeringar bättre än i fjol i en kartläggning som Småföretagarnas riksförbund gjort.

Småföretagarindex belyser skillnader i företagandets villkor som finns i olika delar av landet, där Ljusdal är medelrankad både i Gävleborgs län och bland liknande kommuner. Bland Hälsinglands kommuner ligger Ovanåker bäst till på plats 82, och Söderhamn ligger lägst på plats 235 av 290.

Statistiken i småföretagarindex baseras på nio olika dimensioner där kapitalförsörjningen, andelen företagsamma och trygghetsinsatser drar upp betyget för Ljusdals kommun. Utmaningar finns bland annat inom dimensionerna demografi och den kommunala näringslivspolitiken.

Rankingens syfte är att beskriva förutsättningar för företagande snarare än att betygsätt kommunens verksamhet. De bästa villkoren för företagande finns i storstäder, i pendlingskommuner kring storstäder och i landsbygdskommuner med stark turismsektor.