Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Byggfakta anvisas mark för huvudkontor på Östernäs:
  ”En fantastisk nyhet för hela kommunen”

  På dagens kommunstyrelsemöte togs beslut om att ge ett marknadsanvisningsavtal till bygge av nytt huvudkontor för Byggfakta Sverige i Ljusdal AB på Östernäsområdet. Byggfakta, som nyss börsintroducerades, har en stark lokal anknytning och har funnits på plats i Ljusdal i femtio år.

 • God och nära vård – ett omställningsarbete med personen i fokus

  Omställningsarbetet God och nära vård handlar både om att förebygga ohälsa i alla åldrar, och att jobba för smartare och bättre sätt att ta hand som de som är sjuka. Ljusdals kommun satsar på ökad samverkan, såväl inom kommunen som med Region Gävleborg, för att på bästa sätt tillgodose de behov som finns.

 • Kommunal mark ska upplåtas till odlingslotter

  Kommunfullmäktige har beslutat att bifalla en motion från Oscar Löfgren (V) om att upplåta kommunal mark för odling.

 • Emmabodamodellen inom kommunens äldreomsorg ska utredas

  Efter en motion från Ljusdalsbygdens parti har kommunfullmäktige beslutat att möjligheterna att arbeta enligt Emmabodamodellen inom äldreomsorgen ska utredas. Emmabodamodellen innebär att utgå från det friska och att stimulera till en känsla av självständighet och meningsfullhet för varje kund. Det kallas för att arbeta enligt ett salutogent synsätt.

 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

 • Äldreomsorgslyftet stärker kompetensen hos äldreomsorgspersonal

  Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning med avsikt att höja kompetensen hos personal inom äldreomsorgen. Tack vare 8,5 miljoner kronor har totalt 52 tillsvidareanställda medarbetare i Ljusdals kommun påbörjat eller slutfört undersköterskeutbildning under 2020 och 2021.

 • FN-veteraner hyllades med monument

  Nu står minnesmonumentet för FN-veteraner i utlandstjänst på plats vid Kyrksjön i Ljusdal.
  - På det här sättet vill vi hedra alla som har bidragit till en bättre värld, sa Marit Holmstrand (S), kommunstyrelsens ordförande, i sitt invigningstal.


 • Dags att lämna in önskemål om skola till förskoleklass

  Alla barn som har rätt till utbildning, och ska börja förskoleklass kommande hösttermin, tilldelas en plats på en kommunal skola. Som regel den skola som ligger närmast folkbokföringsadressen. Inför tilldelningen kan vårdnadshavare lämna in önskemål om placering vid en viss skola för sitt barn.

 • Kungörelse om granskning av detaljplan: Järvsö Nybo 10:1, 24:1 och 4:2 Mines camping

  Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan för Järvsö Nybo 1:10, 24:1 samt 4:2 Mines camping, efter beslut av samhällsservicenämnden. För att ge tillfälle till granskning av planförslaget innan antagande hålls det tillgängligt under tiden 25 oktober till 22 november 2021.

 • Helikopterburna mätningar över Ramsjö

  Med start på måndag och två veckor framåt ska Sveriges geoligiska undersökning genomföra geofysiska flygmätningar på låg höjd i området mellan Östavall och Ytterhogdal. I Ljusdals kommun rör undersökningsområdet Ramsjö.

 • Medaljregn till kommunen på SM i Mathantverk

  På onsdagskvällen presenterades resultatet av årets öppna SM i Mathantverk i Östersund. I Ljusdals kommun landade 12 medaljer till våra lokala mathantverksföretag.

 • Årets handledare inom Vård- och omsorgscollege 2021

  Varje år utses VO-C vård- och omsorgscollege årets handledare. Handledarna har en viktig funktion för att möta, sporra och engagera elever från vård- och omsorgsprogrammet.

 • Byggfakta Groups introducering på Nasdaq-börsen har stor betydelse för Ljusdal

  I fredags tog Ljusdalsföretaget Byggfakta Group steget in på Nasdaq-börsen i Stockholm. En introduktion som firades med traditionsenlig klockringning som markerar starten för handeln av Byggfaktas aktier.

 • Författaren Anne Brügge gästar Ljusdals bibliotek

  På lördag den 23 oktober klockan 14:00 hålls ett samtal med författaren Anne Brügge på Ljusdals bibliotek. Ingen anmälan krävs, men biblioteket har begränsat antal sittplatser.

 • Kommunen kan utveckla gång- och cykelvägar genom pengar från Trafikverket

  Ljusdals kommun har beviljats 636 500 kronor från Trafikverket och har redan börjat bygga nya gång- och cykelvägssträckor på Östernäs och i Ämbarbo i Ljusdal.

 • Fritidsbanken i Ljusdal har invigts

  Under torsdagen invigdes Fritidsbanken på Postplan 2 i Ljusdal. Arbetsmarknads- och socialförvaltningens ordförande Ove Schönning (S) kapade skidan och höll invigningstal.

 • Marita Wikström går i pension efter mer än 30 år i kommunen

  Under tisdagseftermiddagen uppvaktades Marita Wikström med fika och gåvor. Förvaltningschef Kenneth Forssell höll tal och i veckan arbetar Marita sina sista arbetsdagar innan pension.

 • Tillkännagivande Fördjupad översiktsplan Öjeberget

  Den fördjupade översiktsplanen för Öjeberget är antagen enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 september 2021.

 • Fritidsbanken invigs med skidkapning och öppet hus

  Torsdag 14 oktober invigs Fritidsbanken på Postplan 2 i Ljusdal. Klockan 12:00 kapas skidan och sedan är det öppet hus fram till kockan 17:00.

 • Hur arbetar kommunen för att öka våra inköp av lokala råvaror?

  Ljusdals kommun har tagit ett politiskt beslut om att arbeta utifrån Sveriges livsmedelsstrategi. Livsmedelsstrategin handlar om hur Sverige kan öka livsmedelsproduktionen, skapa större lönsamhet för producenterna, bidra till arbetstillfällen och på andra sätt värna den svenska och lokala maten.

 • Lyckönskningar till Byggfakta Group

  Ljusdals kommun uppmärksammade och lyckönskade Byggfakta i deras resa mot att bli Ljusdals första noterade bolag med huvudkontor i Ljusdal under fredag förmiddag.

 • Uppstartskonferens Jämlikt Gävleborg

  Välkommen till en innehållsrik och kunskapshöjande eftermiddag! Resultat från Jämlikhetsutredningen, Region Gävleborg. Med bland annat finansminister Magdalena Anderssons tankar om regeringens fortsatta arbete utifrån Jämlikhetskommissionens betänkande.