Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Segregationsbarometern, ett nytt statistikverktyg

  Idag, 30 september, lanseras Segregationsbarometern, ett nytt system för att mäta och följa segregation. I Ljusdals kommun ska Segregationsbarometern bland annat användas för att ta reda på vilka insatser som behövs för att minska och motverka segregation. Segregationsbarometern är en tjänst från Delmos, Delegationen mot segregation.

 • Nya taxor för trygghetstelefoni

  Trygghetstelefon är en biståndsbedömd insats för personer som bor i ordinärt boende. Kunden kan larma dygnet runt och vid larm tar personal kontakt via besök eller telefonsamtal. Från 1 januari 2022 höjs abonnemangskostnaden från 171 till 230 kronor per månad, enligt beslut i kommunfullmäktige.

 • Fördjupad översiktsplan för Öjeberget har antagits

  Under måndagskvällen beslutade kommunfullmäktige att anta förslaget till fördjupad översiktsplan för Öjeberget i Järvsö. Syftet med planen är att peka ut lämplig markanvändning där avväganden har gjorts mellan exploatering, hållbar turismutveckling och bevarande av värden som karaktäriserar Järvsö.

 • Kommunens förlängda arm vid kris - Röda Korsets om arbetet: ”Vi måste hjälpas åt”

  Som en hjälpande hand när krisen kommer finns Ljusdal-Järvsö rödakorskrets där och stöttar såväl privatpersoner som Ljusdals kommun. Judit Olsson och Marita Avander Bergstedt är två av eldsjälarna som arbetat länge inom frivilligorganisationen.

 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

 • Krisberedskapsveckan startar - ska öka människors beredskap

  Nu är det dags för den årliga Krisberedskapsveckan. Ljusdals kommun uppmärksammar detta genom bland annat belysa samarbetet med Röda Korset och informera från räddningstjänsten i Ljusdal.

 • Lördagsöppet på Ljusdals bibliotek från 2 oktober

  Efter att ha haft lördagsstängt på grund av pandemin, öppnar Ljusdals bibliotek åter på lördagar från och med 2 oktober. Öppettiderna är 10:00 - 14:00.

 • Röjning längs elljusspåren och nytt utegym i Hennan

  Just nu pågår röjningsarbeten längs kommunens samtliga elljusspår där underlagen också iordningsställs inför vintern och skidsäsongen. I Hennan står det nya utegymmet klart, placerat intill fotbollsplanen vid Hennans camping.

 • Turnerande demokratistuga gör stopp i Gävle 15-18 september

  I år fyller demokratin 100 år. För att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin har regeringen och kommittén Demokratin 100 år tagit fram en demokratistuga som turnerar runt i landet. 15-18 september är Länsstyrelsen Gävleborg värd för demokratistugan som står placerad på Stortorget i Gävle.

 • Varning för oseriösa köpare av billiga bilar

  Annonser från personer som vill köpa billiga bilar eller skrotbilar finns både på sociala medier och i tidningar. Köparna är ofta oseriösa, de plockar ut katalysatorerna och dumpar sedan bilen, eller låter den stå kvar. Kommunens miljöenhet ser en ökning av ärenden som gäller dumpade eller kvarlämnade bilar.

 • Medarbetare utbildade i Första hjälpen till psykisk hälsa

  Internationella suicidpreventiva dagen uppmärksammas årligen den 10 september. Dagen är instiftad av Världshälsoorganisationen WHO, för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan. Ljusdals kommuns fältsekreterare Petra Sjöberg och kurator Sunna Nordgren är två av 30 personer från länets kommuner som deltagit i utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa.

 • Ljusdalshem verkar förebyggande mot våld genom Huskurage

  Huskurage är en metod för att förebygga och förhindra mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. En policy, som bland annat skickas ut via hyresavin, berättar hur boende kan agera vid oro att någon far illa i sitt hem.