Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Utegymmet i Los är på plats

  I dagarna har utegymmet vid elljusspåret i Los färdigställts. Instruktioner för hur man tränar och stretchar finns på den intilliggande skidstugans vägg.

 • Fastigheter i Tandsjöborg och Ljusdal ska säljas

  Under dagen har kommunstyrelsen beslutat att sälja den fastighet i Tandsjöborg som räddningsvärnet tidigare använt. Beslut har också tagits att sälja fastigheten som idag rymmer Lillhaga förskola i Ljusdal.

 • Pension efter mer än 40 år i kommunen

  Under dagens kommunstyrelsesammanträde uppmärksammades Inger Gunnarsson, Ulla Dahlberg och Krister Ellström som alla tre går i pension under sommaren. Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) räckte över varsin blomsterbukett.

 • Kommunen ger 1 miljon i extra stöd till föreningar

  Våra lokala föreningar har drabbats hårt ekonomiskt till följd av pandemin. Den 24 maj beslutade kommunfullmäktige att bevilja ett anslag till samhällsservicenämnden om 1 030 000 kronor för extra stöd till föreningar i Ljusdals kommun.

 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

 • Kommunen får 1 miljon i statsbidrag för arbete mot segregation

  Ljusdals kommun har beviljats 1 051 920 kronor från Delegationen mot segregation, Delmos. Nu kan arbetet för ökad jämlikhet och minskad segregation stärkas. Kommunen tar hjälp av företaget Urban Utveckling som har lång erfarenhet och vana att arbeta med dessa frågor.

 • Kulturskolan får nästan 700 000 från Kulturrådet

  Att stärka kulturskolan på orterna runt om i kommunen och arbeta med delaktighet och psykiskt välmående med målgrupper som vanligtvis inte kommer till kulturskolan. Det är vad de 696 100 kronorna ska användas till.

 • Missat besök efter larm från hemtjänstkund har anmälts till IVO

  Omsorgsnämnden i Ljusdals kommun har skickat en anmälan enligt lex Sarah till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Anmälan handlar om att hemtjänstens nattpatrull, på grund av ett missförstånd, inte besökte en kund som larmat. Kunden fick istället besök cirka två timmar senare av dagpersonal som såg till att denne fick den hjälp som behövdes.

 • Skyltar för mer aktivitet längs Pårsslingan och Hälsans stig

  Fällkniven, sprattelgubbe och axelrull. Aktivitetsskyltar längs Pårsslingan i Färila och Hälsans stig i Ljusdal har instruktioner som visar hur rörelserna kan göras. Övningarna passar alla. Yngre, äldre, nybörjare och mer träningsvan.

 • Mässamarbete ska gynna näringsliv och ge dragningskraft till kommunen

  Efter att tidigare avtal sagts upp har kommunstyrelsen beslutat att Ljusdals kommun ska teckna nytt samarbetsavtal med mässbolaget Mittia AB. Syftet med avtalet är bibehålla de positiva effekter som mässorna har på det lokala näringslivet samt möjligheten att stärka Ljusdal som en attraktiv kommun att leva, bo, studera och verka i.

 • Det tillfälliga hemsändningsbidraget till livsmedelsbutiker upphör 1 juli

  Det var i april förra året som ett tillfälligt bidrag infördes till livsmedelsbutiker som erbjöd hemsändningstjänster för personer i riskgrupp för covid-19. Under dagen har kommunstyrelsen beslut att det tillfälliga hemsändningsbidraget upphör från 1 juli i år.

 • Sommargåva till kommunanställda ska stödja det lokala näringslivet

  Genom presentkort från företagarföreningen Ljusdal i Centrum vill Ljusdals kommun stödja det lokala näringslivet och samtidigt visa uppskattning till anställda för arbetet under pandemin. Som en sommargåva ska anställda i kommunen få Presentkort Ljusdal om 500 kronor. Beslutet har fattats av kommunstyrelsen under dagen.

 • IVO har godkänt åtgärderna som kommunen vidtagit

  I mitten av april skickade arbetsmarknads- och socialnämnden en anmälan enligt lex Sarah till IVO som handlade om felaktigt utlämnande av dokument. IVO, Inspektionen för vård och omsorg har nu granskat utredningen och åtgärderna som kommunen vidtagit.