Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Utbildningsinsatser för en kommun fri från våld

  Under tisdagen och onsdagen påbörjades processutbildningen ”En kommun fri från våld” i Ljusdals kommun som pågår till januari 2022. Under dessa två uppstartsdagar har syftet varit att påbörja en lokalt förankrad och kunskapsbaserad våldsförebyggande praktik.

 • Lillhaga förskola och Rubinen på Ämbarbo förskola avvecklas

  Mot bakgrund av minskat antal barn i förskoleåldern i centrala Ljusdal har utbildningsnämnden under dagen beslutat att Lillhaga förskola och avdelningen Rubinen på Ämbarbo förskola ska avvecklas senast augusti 2021.

 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

 • Kommunen utökar platserna för daglig verksamhet

  Sedan Unitis arbetsintegrerade sociala företag startade 1998 har Ljusdals kommun köpt platser för daglig verksamhet av dem. Unitis styrelse och Ljusdals kommun har nu i samförstånd sagt upp avtalet som upphör att gälla den 31 maj. I och med det kommer de 27 kunder som har sin dagliga verksamhet på Unitis att bli erbjudna sin plats i kommunens verksamhet från och med 1 juni.

 • Kampanj mot våld i ungas parrelationer

  För femte året i rad pågår nu kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt. Den vill öka ungas kunskaper om vad som kännetecknar en bra relation och vad våld är, och samtidigt bredda vuxnas kunskap om våld i ungas relationer. Kampanjen pågår under februari och mars.

 • Parkeringsförbud och sänkta hastigheter i Ljusdal

  Under dagen har samhällsservicenämnden beslutat om parkeringsförbud längs Bergsgatan och parkerings- och stannandeförbud på Ringvägen. Vidare beslutades tidsbegränsad parkering på del av Tällegatan och sänkt hastighet på Garvarvägen och Gärdeåsvägen. Alla förändringar gäller från 1 mars.

 • Före detta museet i Ljusdal anpassas för tillfällig förskoleverksamhet

  Efter att ha beviljats bygglov arbetar Ljusdals kommun just nu med att anpassa före detta museet på Museivägen i Ljusdal för tillfällig förskoleverksamhet. Inomhus handlar det om ytskiktsrenovering och anpassningar för toaletter, kök samt personalutrymmen.

 • Klart för strandnära bostäder i Norshagen i Ljusdal

  Detaljplanen för området Norshagen, i Nore strax utan för centrala Ljusdal, antogs av kommunstyrelsen den 4 februari. Det innebär att området kan bebyggas med bostäder.

 • Ljusdals kommun deltar i kommande Leader-period för landsbygdsutveckling

  Ända sedan 2001 har Ljusdals kommun deltagit i EU-programmet Leader. Den 4 februari beslutade kommunstyrelsen att Ljusdal ska medverka även i kommande programperiod 2022-2028.

 • Anbud på före detta Hybo skola har antagits

  Under dagen har kommunstyrelsen antagit ett av de bud lagts på före detta Hybo skola, Hybo 6:1. Innan försäljningen är klar ska avtal tecknas av parterna.

 • För dig som planerar att bygga i sommar!

  Det ligger snö på marken och is på sjöarna, sommaren kan kännas långt borta. Men om du planerar att bygga något i sommar är det dags att söka bygglov.

 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Kommunfullmäktige som sändes 25 januari och avbröts på grund av ett tekniskt fel har nu återskapats i två delar. Sändningen kan ses via dator, läsplatta, mobil.