Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Kommunstyrelsens ordförande avgår

  Markus Evensson (S) meddelade sin avgång på en digital pressträff.

 • Förbud för försäljning och användning av musmedel med alfakloralos

  Användningsvillkoren för musmedel innehållande alfakloralos skärptes förra året, med anledning av de förgiftningsfall hos katter som då rapporterades från veterinärkliniker.

 • Satsning på lokal mat genom ny handlingsplan

  Den 25 januari antog kommunfullmäktige Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018 - 2030. Det visar en tydlig satsning på den lokala matens roll och ställning. Handlingsplanens syfte är att öka den lokala livsmedelsproduktionen och på så sätt uppnå högre sysselsättning, rikare odlingslandskap och lägre sårbarhet i en situation av kris.

 • Mindre avfall och mer återvinning i kommunens Kretsloppsplan 2021-2025

  I Kretsloppsplan 2021-2025 höjer Ljusdals kommun sina ambitioner om ett cirkulärt och avfallsbyggande arbetssätt. Planen innehåller åtgärder för att minska kommunens avfall och samtidigt öka återanvändning och återvinning av det avfall som ändå uppstår.

 • Ny policy gör att fler föreningar kan ansöka om sponsring för evenemang

  Den 25 januari antog kommunfullmäktige en ny sponsringspolicy där villkoren för sponsring baseras på hållbar utveckling, allas lika värde, jämställdhet och jämlikhet.

 • Utvidgade områden med förbud mot alkoholförtäring i Ljusdal och Järvsö

  Från 1 januari är alkoholförtäring förbjuden i Järvsö skills park där pumptracken, balans- och teknikområdet och dualbanan ligger och på volleybollplanerna, i skateparken och i lekparken på Östernäsområdet i Ljusdal. I centrala Ljusdal har också området där det sedan tidigare råder förbud att förtära alkohol, utökats i västlig och östlig riktning.

 • Information om förslag att stänga Lillhaga förskola och Rubinen på Ämbarbo förskola

  Det pågår ett större omställningsarbete inom utbildnings­förvaltningen för en ekonomi i balans, bland annat utifrån särskilda direktiv från budgetberedningen om kraftigt höjd nivå av ekonomisk restriktivitet. Förskolorna är också inkluderade i omställningsarbetet och nu har ett förslag som gäller Ljusdalsområdet, lagts fram av förskolerektorerna.

 • Siv Thun ny HR-chef i Ljusdals kommun

  Vi är glada att meddela att vår nya HR-chef i Ljusdals kommun börjar på måndag den 18 januari. Siv Thun kommer senast från Sundsvalls kommun där hon har arbetat med personalfrågor sedan 2003.