Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Färila simhall öppnar igen efter renovering

  Måndag den 12 oktober öppnar Färila simhall efter en ettårig renovering. Ny reningsanläggning finns på plats, bättre ljussättning av stora bassängen och ny köksutrustning i caféet är andra saker som gjorts.

 • Försvardirektören besökte Ljusdals kommun

  Johan Höglund är ny försvardirektör på Länsstyrelsen Gävleborg sedan april i år. Den 29 september besökte han Ljusdals kommun för att lära känna vår kommun och berätta om sitt arbete och länsstyrelsens roll i krisberedskap.

 • Säkra besök på vård- och omsorgsboenden

  Från 1 oktober hävs besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden, gruppbostäder och servicebostäder. För att minimera risken för smittspridning av covid-19 vid anhörigas besök har omsorgsförvaltningen upprättat en rutin för säkra besök.

 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

 • Nya regler för farligt avfall

  Producerar, transporterar eller på annat sätt hanterar din verksamhet farligt avfall? Från 1 november gäller nya regler.

 • Collin årets kulturstipendiat

  Ljusdalskonstnären Sture Collin är den kulturprofil som får ta emot Ljusdals kommuns kulturstipendium 2020. Se filmen från ceremonin med Collin och mottagaren av årets kulturdiplom, Örjan Hans-Ers, här.

 • Tre fokusområden för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Ljusdals kommun

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 september att prioritera arbetet med tre fokusområden i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Ljusdals kommun.

 • Skidbussen i Järvsö, ett lyckat pilotprojekt

  Det tvååriga skidbussprojektet med huvudsyfte att öka andelen vinterturister som väljer att ta tåget till Järvsö, har nu avslutats. Nu lämnas arbetet över till Destination Järvsö AB som tillsammans med aktörer inom besöksnäringen ska titta på hur en fortsättning kan se ut.

 • Nytt inom familjerådgivningen

  Från och med 7 september har Ljusdals kommun en egen anställd familjerådgivare. Hos familjerådgivningen erbjuds par möjlighet att samtala om svårigheter i sin relation och tillsammans med en familjerådgivare söka lösningar.

 • Jämställd rekrytering: Ljusdals räddningstjänst ligger i framkant

  18 procent är kvinnor bland Ljusdals räddningspersonal i beredskap, RiB, även kallat deltidsbrandmän. Jämfört med både Gävleborgs län och nationellt ligger Ljusdals räddningstjänst i framkant när det gäller jämställd rekrytering.

 • Trafikverket utför underhållsarbete på broar

  För att upprätthålla standard och livslängd på cirka 800 broar i Gävleborgs län, utför Trafikverket underhållsarbeten med bland annat impregneringsmedel. Berörda vägsträckor är de som ägs och förvaltas av Trafikverket. Just nu sker arbetet längs väg 83 där alla broars kantbalkar och vingmurar i betong ska impregneras.