Alla nyheter - Ljusdals kommun

  • Vatten- och avloppsplan för Ljusdals kommun har antagits

    Efter viss omarbetning har kommunens vatten- och avloppsplan, VA-plan, antagits av kommunfullmäktige. VA-planen visar hur vatten- och avloppsförsörjningen i hela vår kommun ska utvecklas på ett hållbart sätt.

  • Skidnedfart och lift möjliga vid Doktorsdammen i Järvsö

    Detaljplanen för Järvsö Kyrkby 23:2 med flera, skidnedfart och lift, antogs av kommunfullmäktige den 15 juni och idag, den 10 juli, vinner den laga kraft. Detaljplanen möjliggör för skidnedfart och lift mellan södra Öjeberget och Doktorsdammen centralt i Järvsö.

  • Att samsas om vattnet och badplatserna i Ljusdals Kommun

    Under rådande omständigheter så är utomhusaktiviteter på hemmaplan, speciellt runt vatten, mycket populärt och skapar självfallet ett större tryck än normalt. Det är badande familjer i alla åldrar, fiskare, båtar, vattenskotrar, flottar, trafik med bilar, husbilar och husvagnar som också ställs upp i närheten av badplatserna för övernattning. Gällande båtar, vattenskotrar och flottar har antalet ökat markant i Ljusdals kommun.