Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Agenda 2030, mål 1: Ingen fattigdom

  Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i Ljusdals kommun, i Sverige och i världen chans till ett värdigt och tryggt liv. Fattigdom handlar inte bara om inkomst. Det handlar exempelvis också om brist på makt, inflytande och säkerhet.

 • Hur går arbetet med tillgänglighet och delaktighet?

  Myndigheten för delaktighet följer årligen upp kommuners och regioners arbete med att integrera ett funktionshinderperspektiv i ledning och styrning. Myndigheten har publicerat resultatet för 2019.

 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

 • Folkparkens glasveranda blir Cuos veranda

  Curt Olof Wennberg, känd som Cuo, har under många år varit aktiv för Ljusdals folkparks bevarande och attraktivitet via Lions Club i Ljusdal. Den 24 februari beslutade kommunfullmäktige att den inglasade verandan i folkparken ska kallas Cuos veranda.

 • Medarbetare får lämna blod på arbetstid

  Ljusdals kommuns medarbetare som är blodgivare får lämna blod under betald arbetstid. Så beslutade kommunfullmäktige den 24 februari.

 • Ny detaljplan för ”Cirkulationsplats Höga”

  En ny detaljplan för del av Höga 7:1 m.fl. ”Cirkulationsplats Höga” antogs av kommunfullmäktige den 24 februari.

 • Nya målområden för Ljusdals kommuns arbete

  Ett jämlikt, jämställt, demokratisk och hållbart samhälle. Hållbar miljö, hållbart näringsliv och arbetsliv, god omsorg och hälsa och utbildning för alla är vad målområdena handlar om. Sex nya övergripande målområden har antagits av kommunfullmäktige den 24 februari.

 • Ny styrmodell för Ljusdals kommun

  Agenda 2030 – globala målen för hållbar utveckling, är integrerad i den nya styrmodellen som antogs av kommunfullmäktige den 24 februari. Agenda 2030 tillsammans med kommunens vision ska visa vart kommunen vill komma med sitt arbete.

 • Agenda 2030, vad är det?

  Säkert har du hört Agenda 2030 nämnas i olika sammanhang. Men vad är Agenda 2030 och vem berör den egentligen?

 • Kommunalt lönebidrag tas bort från 2021

  Det kommunala lönebidraget till hembygdstjänst och idrottsföreningar tas bort från 1 januari 2021. Så beslutade samhällsservicenämnden den 11 februari.

 • Ljusdal - månadens skidkommun

  Skidspår.se utser varje månad en kommun till ”Månadens skidkommun”. Det är ett uppskattande omdöme från alla skidåkare som uppskattar kommunens insatser för såväl kommuninnevånare som besökande.