Alla nyheter - Ljusdals kommun

  • Agenda 2030, mål 1: Ingen fattigdom

    Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i Ljusdals kommun, i Sverige och i världen chans till ett värdigt och tryggt liv. Fattigdom handlar inte bara om inkomst. Det handlar exempelvis också om brist på makt, inflytande och säkerhet.