Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Låna cyklar i Ljusdal och Järvsö

  Under sommaren 2018 kan man låna en cykel utan kostnad i Ljusdal och Järvsö.
  28 jun 2018
 • Tillfällig avstängning av järnvägsövergång

  Trafikverket meddelar att den södra järnvägsövergången i Järvsö centrum, vid Condis, stängs för renovering måndag 2 juli kl. 20.00 - onsdag 4 juli kl. 15.00. Under avstängningen används istället den norra järnvägsövergången, vid Järnhuset.
  28 jun 2018
 • Bidrag för dagvattendammar

  Boverket har beviljat Ljusdals Kommun ett bidrag på 467 000 kronor för byggnation av dagvattendammar år 2019 mellan Lidl och Kyrksjön.
  25 jun 2018
 • Eldningsförbudet upphävt

  I maj infördes, på grund av den stora brandrisken i skog och mark, ett förbud mot utomhuseldning i hela Gävleborgs län. Eldningsförbudet är nu upphävt av Länsstyrelsen Gävleborg.

  21 jun 2018
 • Skydda slänter från rasrisk

  Ljusdals kommuns myndighetsnämnd vill förebygga risk för ras. Därför har den beslutat om riktlinjer för branta slänter mot Ljusnan och andra vattendrag som mynnar ut i älven.
  21 jun 2018
 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.
  18 jun 2018
 • Samverkan för jobb och integration

  Företaget Mekanotjänst, Arbetsförmedlingen i Ljusdal och projekt eXtra-stöd Ljusdal inleder ett unikt samarbete kring integration och arbetspraktik i syfte att att skapa fler arbetstillfällen för utlandsfödda som bor i kommunen.

  18 jun 2018
 • Öjeskolan blir Järvsö skola

  Öjeskolan i Järvsö byter namn till Järvsö skola. Namnbytet sker successivt till 22 augusti när det nya läsåret börjar.
  18 jun 2018
 • Riksintresset för omlastning prövat

  I anslutning till den fördjupade översiktsplanen för Ljusdals tätort har det av Trafikverket hävdade riksintresset för omlastning vid bangården i centrala Ljusdal (Östernäs) prövats av länsstyrelsen.
  15 jun 2018
 • Stort intresse för företagstomter

  Ljusdals kommun har skrivit avtal om försäljning av alla lediga tomter för småindustri och handel i Kläppa, Ljusdal. Även andra områden har väckt intresse.
  15 jun 2018
 • Så firar Ljusdals studenter

  Vecka 24 blir innehållsrik för de elever som slutar vid Slottegymnasiet i Ljusdal. Här följer hålltiderna för examens- och studentfirandet som kulminerar på fredag.

  12 jun 2018
 • Forssell tillförordnad förvaltningschef

  Kenneth Forssell, verksamhetschef för Ljusdals kommuns integrationsverksamhet, föreslås bli tillförordnad chef för omsorgsförvaltningen från och med 1 augusti.
  12 jun 2018
 • Delvis avstängda parkeringar

  På söndag 10 juni och måndag 11 juni kommer parkeringarna vid Tingshuset och Stora Coop i Ljusdal att vara delvis avstängda för ett staketbyte som Trafikverket ska genomföra längs järnvägen.
  09 jun 2018
 • Ny hemsida för integration

  En gemensam webbplats för partnerskapet Integration Gävleborg, där Ljusdals kommun ingår, har skapats och är nu tillgänglig för allmänheten.
  09 jun 2018
 • Fler invånare under april 2018

  Ljusdals kommun fortsätter att visa positiv befolkningsstatistik. Under april ökade invånarantalet med nio personer till 19 057.
  08 jun 2018
 • Plattform i Järvsö i ny trafikplan

  Regeringen har fattat beslut om en nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029. Det betyder bland annat åtgärder på järnvägsplattformen i Järvsö.
  08 jun 2018
 • Miljonstöd till Järvsö och Ljusdal

  NY VERSION. Nära 3,3 miljoner kronor i projektstöd har gått till Ljusdals kommun. Det mesta av pengarna går till Stenegård och Projekt Svedbovallen i Järvsö. Resten är avsedda för verksamheter och evenemang i centrala Ljusdal.
  08 jun 2018
 • Bemanningsenheten har flyttat

  Bemanningsenheten för Ljusdals kommuns omsorgsförvaltning har bytt lokaler. Från och med 5 juni är det plan 3 i Kommunhuset, Ljusdal, som gäller.

  07 jun 2018
 • VMA - Viktigt meddelande testas

  Idag måndag 4 juni kl. 15.00 testas signalen Viktigt meddelande till allmänheten , den utomhusvarning som används för att varna och informera allmänheten vid en allvarlig händelse.
  04 jun 2018
 • Behöver försäljning registreras?

  Går du i tankar på att ha ett sommarcafé, glasskiosk, medverka på marknad, sälja korv och hamburgare vid sommarens fotbollsmatcher eller liknande? Kom ihåg att kolla upp om din verksamhet behöver registreras.
  01 jun 2018