Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Möte om hållbart Järvsö inställt

  Fredagens offentliga presentation av projekt Järvsö Hållbar Destination etapp 2 är inställd. Anledningen är för få anmälda deltagare.
  25 apr 2018
 • Se fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.
  24 apr 2018
 • Vägproblem ska åtgärdas

  Stora vattenmängder och tjällossning påverkar vägar. Kommunen har kontaktat Trafikverket för åtgärder på väg 727 mellan Ljusdal och Gunnarsbo.
  23 apr 2018
 • Varning för höga flöden

  Den ovanligt stora snömängden i vinter i våra trakter ökar risken för stor vårflod och därmed risk för översvämning.
  20 apr 2018
 • Förskola i Järvsö byggs ut

  Järvsö förskola byggs ut för att ge plats åt 18 barn. I slutet av oktober väntas de nya lokalerna vara klara för inflyttning.
  20 apr 2018
 • Aktivitetscafé för vuxna

  Plus Dig är Ljusdals nya aktivitetscafé för vuxna. Du som är mellan 18 och 100 år är välkommen till Slottehubbens lokaler på fredagar för att fika, prata, ha roligt och testa olika aktiviteter - bland annat biljard, basket, parkour och bågskytte.
  19 apr 2018
 • Fråga om kommunen!

  Fråga om Ljusdals kommuns årsredovisning för i fjol - innan kommunfullmäktige tar beslut om den! Allmänheten kan torsdagen den 19 april få svar när chefer och politiker finns på plats i Ljusdalssalen i Kommunhuset i Ljusdal.
  18 apr 2018
 • Revisorerna har sagt sitt

  Torsdagen den 19 april klockan 17.30 kan allmänheten fråga politiker och chefer om kommunens årsredovisning för 2017. Nu finns revisionsberättelsen tillgänglig.
  18 apr 2018
 • Färre tåg ersätts med buss

  Från och med måndagen den 14 maj blir det mindre störningar i tågtrafiken på grund av banarbete på sträckan Ljusdal-Bollnäs. Det innebär att tåg ersätts med buss endast en dag i veckan i stället för nuvarande tre.
  17 apr 2018
 • Dyrt med dålig återvinning

  Missnöjet med återvinningsstationer är stort enligt en undersökning av Avfall Hälsingland. Det gör att många slänger tidningar och förpackningar i soppåsen i stället för att sortera dem till återvinning. Det blir tyvärr dyrt för våra invånare.
  17 apr 2018
 • Avlopp inventeras

  Miljöenheten kommer under året att inventera ca 250 fastigheter i Åsbo, Rödmyra, Näsberg, Kalv och Uvås som har enskilda avlopp samt ytterligare ca 100 fastigheter utspridda i kommunen som har för små slamavskiljare.
  13 apr 2018
 • Invånarantalet ökade igen

  Året har börjat bra för Ljusdals kommun när det gäller befolkningsstatistiken. Februari var en ny månad med plus och innebar att invånarantalet i kommunen vuxit med 46 personer på två månader.
  10 apr 2018
 • Inspirerat om kulturarvet

  Årets upplaga av magasinet Öppna Hälsingegårdar har nu utkommit och ger information om vilka hälsingegårdar som finns att besöka under sommarsäsongen 2018.
  09 apr 2018
 • Ljusdalsplan granskas

  Kommunen har under tiden 9 april-21 maj förslaget till fördjupad översiktsplan för Ljusdals tätort utställd för granskning.
  06 apr 2018
 • Träffar för nyanlända kvinnor

  Torsdagen den 19 april börjar Va med! på Familjecentrum i Ljusdal. Det blir åtta träffar med utgångspunkt i ett samhällsorienteringsmaterial för nyanlända kvinnor/mammor.
  04 apr 2018
 • Kontaktpersoner behövs

  Av och till uppstår behov av nya kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Hör av dig till Ljusdals kommuns socialtjänst om du känner att du gärna vill göra en insats för ett barn, en ungdom, en vuxen eller en familj som behöver stöd.
  04 apr 2018
 • Kommunen sörjer Lill-Babs

  Det är med stor sorg som Ljusdals kommun tagit emot budet om att artisten Barbro Lill-Babs Svensson avlidit bara några veckor efter sin 80-årsdag.
  03 apr 2018