Kontakta oss - Kommunchef & förvaltningschefer

Kommun­chef

Nicklas Bremefors

0651-180 00

nicklas.bremefors@ljusdal.se

Förvaltnings­chef

Kommunstyrelseförvaltning

Bitr. kommunchef

Mikael Björk

0651-180 00

mikael.bjork@ljusdal.se

Förvaltnings­chef

Omsorgsförvaltning

Omsorgschef

Ingrid Sundström

0651-180 00

ingrid.sundstrom@ljusdal.se

Förvaltnings­chef

Samhällsservice­förvaltning

Samhällss­erviceschef

Lasse Norin

0651-180 00

lasse.norin@ljusdal.se

Förvaltnings­chef

Utbildnings­förvaltning

Skolchef

Carina Bryngelsson

0651-180 00

carina.bryngelsson@ljusdal.se

Förvaltnings­chef

Arbetsmarknads- och socialförvaltning

Arbetsmarknads- och socialchef

Kenneth Forssell

0651-180 00

kenneth.forssell@ljusdal.se