Taxa för tillsyn

Taxa för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) samt tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).

Grundavgift 1 000 kronor.

Varje påbörjad timme debiteras med 600 kronor.