Personal och kontakt

Personal vid Räddningstjänsten i Ljusdal

Räddningschef
Peter Nystedt
0651-180 21
070-608 21 22
Ansvar: Ledning Räddningstjänst, personalplanering, beslut egensotning

Styrkeledare
Andreas Nilsson
0651-180 24
070-537 74 46
Ansvar: Radio och tele, larm, lokaler

Insatsledare
Olle Björk
0651-180 25
070-696 80 25
Ansvar: Brandförebyggande, tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)
och lagen om brandfarliga varor (LBE), tillstånd brandfarliga varor

Brandman
John Nyström
0651-180 22
072-2346217
Ansvar: Brandförebyggande, Tillsyn

Styrkeledare
Petter Svensson
0651-180 28
070-2289126
Ansvar: Räddningsutrustning, andnings- och kemskydd, beklädnad, övningsplanering Järvsö

Insatsledare
Kenneth Eriksson
0651-180 27
070-353 95 15
Ansvar: Fordon, verkstad, brandservice, övningsplanering Färila, HLR-utbildning

Assistent
Maria Sverin
0651-76 17 91
Ansvar: Löner, fakturering, POSOM, HLR-utbildning

Kontakta oss

Öppet måndag-fredag
7.30-16.30
12.00-12.45 (lunch)

Besöksadress
Molinsgatan 2
827 33 Ljusdal

Receptionen
0651-180 23 (dagtid)

0651-121 07 (övrig tid) Jourhavande Räddningsledare


0651- 180 00 (växel)


0651-121 86 (fax)


E-post Räddningstjänsten