Handlingsprogram

Handlingsprogrammet beskriver kommunens arbete med förebyggande åtgärder för att minska riskerna, sannolikheten och konsekvenserna för olyckor i allmänhet och bränder i synnerhet, enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778).

Programmet beskriver även vilka resurser kommunen har för att göra räddningsinsatser vid de olyckor som inträffar.

Handlingsprogrammet är ett politiskt styrdokument som uppdateras och antas av kommunfullmäktige en gång per mandatperiod.

Kontakt

Räddningschef
Peter Nystedt
0651-180 21
070-608 21 22
E-post Räddningstjänsten