Olingmarsvägen i Järvsö

Mitt i Järvsö finns denna lekplats som under sommaren 2016 renoverades. Här finns ett utegym, hinderbana, gungor och gungande bil.

Delar av ytan är belagd med gummiasfalt vilket gör platsen tillgänglig. Det är barn i Järvsö som varit med och bestämt vad som ska finnas på lekplatsen.