Åkernvägen i Järvsö

Lekplatsen rustades upp 2012. Ett lok och gungdjur las till de redan befintliga gungorna och sandlådan. Platsen är tyvärr inte tillgänglighetsanpassad.