Karta över vårt skogs och markinnehav

Kommunens markinnehav

Klicka på kartbilden för att ta del av kommunens markinnehav (Kommunkartan - Ljusdals kommun)

Kartinformation över skogs och markinnehav Ljusdals kommun.