Meny
Sök

Samordningskansliet

Länsstyrelsen i Gävleborg och Ljusdals kommuns samordningskansli samarbetar inom ekonomi, juridik, kommunikation, samordning och administration. Vi hanterar efterarbetet efter branden, bland annat tillträde till det brandskadade området.

- Vårt uppdrag är att samordna det kvarvarande arbetet efter branden. Till exempel ska in- och utpassering i det tillträdesskyddade området ske i samråd med oss, säger Joel Isensköld från Länsstyrelsen Gävleborg och ansvarig för samordningskansliet.

- Vi välkomnar dig som är markägare eller berörd av branden att kontakta oss om du har frågor, behöver information eller bara vill prata med någon. Vi finns här för din skull, säger Joel Isensköld.

Placering

Länsstyrelsens medarbetare finns i Gävle. Om du förbokar möte kan du träffa dem i Ljusdal Energis lokaler på Hotellgatan 6D. Ljusdals kommuns medarbetare finns i förvaltningshuset, där finns även en informationspunkt om branden i huvudentrén.

Aktuellt läge

 • Skogsstyrelsen om stöd och omfattning av bränder

  Skogsstyrelsen föreslår att statligt stöd efter sommarens bränder riktas till skogsägare i Dalarna, Gävleborg och Jämtland. Enbart de tre stora bränderna i Ljusdals kommun motsvarar 40 % av brandytan i hela landet.
  2018-10-10 08.59
 • Stödgruppen söker upp evakuerade

  Under vecka 38 – 40 söker kommunens stödgrupp upp dig som varit evakuerad i samband med sommarens skogsbränder. Stödgruppen kan lotsa dig vidare om du behöver hjälp och stöd.
  2018-09-20 11.37
 • Ersättning för frivilliginsatser och egendom under bränderna

  Du som ställt upp som frivillig, privat eller genom frivilligorganisationer, under skogsbränderna i Ljusdals kommun har rätt till ersättning för den arbetade tiden.
  2018-09-17 17.01

Kontakta oss

om trädsäkring, ersättning, fakturor, tillträde till brandområdet, mm.

Kontakt
072-226 70 55
(dygnet runt)

Placering
Länsstyrelsen finns i Gävle. (Hotellgatan 6D i Ljusdal endast i förbokade möten.)

Ljusdals kommun finns i förvaltningshuset, i huvudentrén finns information om bränderna.

Stödtelefon

För dig som är drabbad av bränderna, eller är orolig för någon drabbad.

Stödtelefon:
072-208 54 60 
Vardagar kl 8 - 17
Övrig tid, kontakta Vårdguiden på 1177.

Media/press

Presstelefon
072-46 99 946
Vardagar kl 8 - 17

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320