Samordningskansliet

Länsstyrelsen i Gävleborg och Ljusdals kommuns samordningskansli samarbetar inom ekonomi, juridik, kommunikation, samordning och administration. Vi hanterar efterarbetet efter branden, bland annat tillträde till det brandskadade området.

- Vårt uppdrag är att samordna det kvarvarande arbetet efter branden. Till exempel ska in- och utpassering i det tillträdesskyddade området ske i samråd med oss, säger Joel Isensköld från Länsstyrelsen Gävleborg och ansvarig för samordningskansliet.

- Vi välkomnar dig som är markägare eller berörd av branden att kontakta oss om du har frågor, behöver information eller bara vill prata med någon. Vi finns här för din skull, säger Joel Isensköld.

Placering

Länsstyrelsens medarbetare finns i Gävle. Ljusdals kommuns medarbetare finns i kommunhuset, där finns även en informationspunkt om branden i huvudentrén.

Aktuellt läge

 • Ersättning för virke i brandgator

  Du som äger mark där det skapats brandgator (kallas också begränsningslinjer) under bränderna kommer att få ersättning för det.
  2018-12-18 10.00
 • Kost – en utmaning vid kris

  Den 28 november föreläste Ljusdals kommuns kostchef på den nationella konferensen Mötesplats Livsmedelsförsörjning, om erfarenheterna av kosthantering under sommarens bränder.
  2018-12-17 08.34
 • Brandvirke förs ut och sågas

  Skogsaktörerna i brandområdet i Ljusdals kommun arbetar för fullt med att föra ut och såga brandskadat virke. Stora mängder virke har transporterats till sågverket i Färila under hösten och från första veckan i december är sågen igång.
  2018-12-10 15.39
 • Frivilliga krafter uppmärksammade

  I samband med Frivilligdagen i Kommunhuset idag tilldelades Per Persson Ljusdals kommuns frivilligstipendium 2018.
  2018-12-06 18.24

Kontakta oss

om tillträde till brand­området, ersättning, fakturor, mm.

Kontakt
072-226 70 55

Placering
Länsstyrelsen finns i Gävle. Träffas i Ljusdal endast i förbokade möten.

Ljusdals kommun finns i kommunhuset.