H.M. Konungen besöker brandområdet i Ljusdals kommun den 5 juni 2019

Onsdagen den 5 juni besöker H.M. Konungen Järvsö och brandområdet i Kårböle. Han kommer att träffa inblandade i sommarens skogsbränder och få information om brandförlopp, efterarbete och en inblick i de utmaningar och framgångsfaktorer som skogsbränderna har inneburit.

Kungen inleder dagen på Rovdjurscentrum i Järvsö där landshövding Per Bill hälsar välkommen och ger en kort genomgång av brandförloppet samt information om pågående efterarbete. Han kommer även att prata om vikten av gott samarbete mellan myndigheter, kommuner och medborgare.

Därefter berättar Ljusdals kommunchef Nicklas Bremefors om kommunens erfarenheter och Britta Ramberg från MSB ger det nationella perspektivet. Räddningsledare Robert Strid informerar om övertagandet av insatsen och de utmaningar som detta innebar och Joel Isensköld från Länsstyrelsen Gävleborg berättar om det efterarbete som pågår. Viktoria Asp från Försvarshögskolan avslutar med att presentera några av de resultat deras utredning av länsstyrelsens arbete kommit fram till, både vad gäller framgångsfaktorer och förbättringsområden.

Rundtur i brandområdet

Under eftermiddagen åker Kungen en rundtur i brandområdet och får möta markägare som har drabbats av skogsbränderna och ägarna av fäbodvallen Finnvallen som räddades undan elden. Under turen ges även information om området och det arbete som pågår för att ta hand om den brända skogen, men även skogsindustrins roll i brandförloppet och efterarbetet. Dagen avslutas med en summering på Värdshuset Pilgrimen där Kungen får möta Kårböle byalag som är på plats och vill tacka honom för besöket.

– Vi är stolta över att Kungen vill komma till vårt län för att se brandområdet och träffa aktörer och privatpersoner som arbetade med, och drabbades av, den största skogsbranden i Sverige i modern tid, säger landshövding Per Bill.

Relaterade sidor