Tidigare nyheter kring branden

Vi har byggt om informationssidan för branden. Här hittar du en samlingssida med tidigare publicerade nyheter relaterade till branden.

För att se nyheterna i sin helhet (med t.ex. bilder och relaterade länkar), öppna Nyhetsarkiv - Ljusdals kommun

Målbild för arbetet med bränderna

Berörda aktörer har idag, den 20 juli, enats om en gemensam målbild för arbetet med bränderna i länet. Denna målbild innebär att branden ej ska nå Kårböle, Färila, Ramsjö, Los och Ljusdal.

I brandområdet prioriteras människoliv, samhällsviktiga funktioner samt hälsa.

En förutsättning för att lyckas med insatsen är att stödet från bland annat frivilliga, nationella och internationella aktörer används på bästa sätt.

Målbilden kan påverkas av yttre faktorer såsom till exempel vädret och resurstillgång.


Lägesbild - uppskattad brandutbredning

Uppskattad brandutbredning från 2018-07-17 kl. 07.00 till 2018-07-19 kl. 18.00.

Länsstyrelsen får en del frågor om kartor över brandens utbredning. Här kommer en kort förklaring till hur man sammanställer kartor.

Räddningstjänsten gör regelbundna helikopterflygningar i området och ritar då information om branden på kartor för hand.

  • Sikten kan i vissa områden skymmas av brandrök, särskilt i områden där vinden ligger på. Därför kan gränser bli otydliga, förklarar Anna Sundberg som arbetar med kartor på länsstyrelsens stab.

På länsstyrelsens stab digitaliseras dessa kartor som sedan kompletteras med information från Kustbevakningens flygningar som söker området med kameror som har infraröd teknik, så kallad IR. Dessa kameror registrerar värmeutveckling och kan se igenom röken.

  • Sammantaget ger detta en relativt bra bild över brändernas utbredning, även om vissa gränser inte är exakta.


Robert Strid - lägesrapport

Lägesrapport 2018-07-20 Förmiddag


Hans Nornholm - lägesrapport

Lägesrapport 2018-07-20 klockan 09.00


Pressträff och pressresa

Klockan 09.45 på fredagen ordnas en pressträff på räddningstjänstens stab i Färila skola om det aktuella brandläget. Klockan 15.00 är media välkommen på en pressresa med buss till de drabbade områdena. Avresa från Kyrkparkeringen vid Färila skola.

För mer information, press@ljusdal.se


Mer resurser till brandbekämpning

Länsstyrelsen sammanställde sent på torsdagskvällen en lägesrapport från brandområdena i Ljusdals kommun. Allt fokus är att få kontroll på branden, rädda liv och egendom. Boende i och nära drabbade områden uppmanas att följa nyheterna.

Allmänheten uppmanas att respektera avlysta vatten och övriga avspärrningar.

Händelser och omfattning
Det brinner fortfarande kring Kårböle, Ängra, Laforsen/Enskogen och vid Tovåsen vid Ovanåkersgränsen. För närvarande har 8 000 hektar brunnit. Rådande vindar försvårar släckningsarbetet. Nya begränsningslinjer måste upprättas. Det är en överhängande risk för uppblossande bränder.

Det pågår dessutom en stor brand på den jämtländska sidan, söder om Sveg, som har en utbredning på upp emot 8 000 hektar . Ljusdals räddningstjänst fortsätter släcka branden i området Nötberget norr om Kårböle även då den passerat länsgränsen till Jämtland.

Två italienska vattenbombningsplan bekämpar bränderna kring Kårböle. Fyra sjöar är avlysta för vattenbombningsplanen ska hämta vatten i dessa. Flera vatten utöver tidigare kommer att användas.

Ljusnan vid Karlstrand är för närvarande aktuellt för vattenuttag. I samband med att planet vattenbombar får det inte vara personal på marken. Fokus på vattenbombningar ligger på skyddande av vattenkraftverken Öjeforsen och Laforsen.

Under torsdagsdygnet evakuerades Kårböle, Finneby och Huskölen efter VMA (viktigt meddelande till allmänheten).

Resurser på väg in
Resurser från Danmark. 27 räddningstjänstpersonal fullt utrustade har anlänt till Ljusdal. Dessa är helt självförsörjande och är verksamma i tre dygn.

LRF bistår med gödseltunnor för vattenspridning och har samverkansmöte i Ljusdal under fredagen. En översyn av annan användbar materiel görs.

Information via 113 13
Ljusdals kommun och Länsstyrelsen Gävleborg samverkar och samlar information tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna och Länsstyrelsen Jämtland. Frågor och svar, FAQ, skickas till 113 13 som underlag när allmänheten ringer in med frågor.

Avstängda vägar - information från Trafikverket
Bränderna har lett till att vissa vägar i de berörda områdena har behövt stängas av.

  • Väg 84 är avstängd mellan Korskrogen och Molgan på grund av kraftig rök. Trafiken leds om via väg 310 och 296.
  • Delar av väg 296 är avstängd norr om Kårböle.
  • Väg 724/521 är avstängd mellan Kårböle och Flor.

Vägtrafikledningen varnar för dålig sikt på E45 mellan Sveg och Fågelsjö på grund av brandrök. Trafikanter bör om möjligt välja en annan väg.

Trafikinformationen uppdateras löpande och du hittar aktuella avstängningar på Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se.


Politiker för krisledning

I vanliga fall sitter de i kommunstyrelsen. Men på torsdagsförmiddagen var politikerna krisledningsnämndsledamöter till följd av det svåra brandläget i Ljusdals kommun.

Kommunstyrelsens ordförande Lasse Molin (M) hade sammankallat krisledningsnämndens ledamöter för information.

Så det blev inte bli lika dramatiskt som att ta över alla beslut som en krisledningsnämnd har befogenhet att göra.

- Det känns viktigt att alla får samma information vid ett och samma tillfälle. Nu följer vi utvecklingen timme för timme, säger Lasse Molin.


Hans Nornholm - lägesrapport

Lägesrapport 2018-07-19 klockan 19.00


Statsministern besökte brandområde

Statsminister Stefan Löfven besökte på torsdagen Ljusdal och Lassekrog för att få information om det svåra läget med bränder som sprider sig.

Statsministern började med att få en lägesbild av räddningstjänstens inre stab i Ljusdal och annan information av Gävleborgs landshövding Per Bill, Ljusdals kommunstyrelses förste vice ordförande Sören Görgård och några andra.

Därefter blev det besök hos den yttre staben i Lassekrog och träff med personal i yttre staben och frivilliga.

Stefan Löfvén avslutade resan i Ljusdals kommun med en välbesökt presskonferens på stabsplatsen brandstationen där han bland annat uttryckte tacksamhet till alla som jobbar med brandbekämpning. Han kom också in på vad som görs för att Sverige ska stå bättre rustad för liknande katastrofer i framtiden.


Huskölen utrymd

Huskölen på härjedalssidan om kommungränsen har utrymts på grund av skogsbrand på samma sätt som byar i Ljusdals kommun. Polis hjälpte till med evakueringen. Samlingsplats är Svegs flygplats.

För mer information lyssna på Sveriges radio P4 Gävleborg eller Sveriges radio P4 Jämtland


Fire ban in effect for Ljusdal and Gävleborg county

The ban means that it is forbidden to light fires outdoors. Currently there are several ongoing forest fires in the area.

The situation is very serious and poses a risk to human life and health. Even a small fire can quickly have enormous consequences. Follow all regulations applicable to this ban on open flames.

For more information on the ongoing forest fires, please check Related links on this page. Also note that some roads may be closed in the affected areas where firefighters are working to extinguish a fire.

If you have questions about the forest fires please call 113 13, the Swedish national information number for emergencies. For health advice please call 1177.


Ny lägesbild 2018-07-19

Här nedan är en lägesbild som länsstyrelsen har tagit fram och som avser brandområdet, avstängda vägar och evakueringsområden den 19 juli kl. 10.00, med uppdateringar fram till kl. 14.00.


Brandområdet mycket större än tidigare känt

Enligt bedömning omfattar brandområdet cirka 8500 hektar. Här nedan är en lägesbild som länsstyrelsen har tagit fram och som avser brandområdet, avstängda vägar och evakueringsområden den 18 juli kl. 22.30. Observera att läget kan ha ändrats under dagen den 19 juli. Ny lägesbild publiceras när sådan finns tillgänglig.


Stefan Löfven tackar alla som arbetar med skogsbränderna


Viktigt meddelande - Finneby utryms

Viktigt meddelande till allmänheten har gått ut om att Finneby mellan Laforsen och Ramsjö måste utrymmas på grund av det svåra brandläget.

På grund av skogsbranden har räddningsledaren beslutat att Finneby ska vara utrymt senast kl 18.00 torsdagen 19 juli. Personer som befinner sig i Finneby uppmanas att lämna området.

Utrymningsväg är väg mot Ramsjö.

Busstransport ordnas för de som själva inte kan ombesörja transport. Boende kan kommunen ordna i trygghetsnavet och äldreboendet Nyhem i Ramsjö. Telefonkontakt endast för berörda i Finnebo: 072-208 54 60.


Hans Nornholm - lägesrapport

Pressbefäl Hans Nornholm berättar om läget 19 juli 09.00.


Vattenbombning "stänger" sjöar

Vattenbombning återupptas omkring kl. 9.30 idag i samma område som under onsdagen. Det är viktigt att allmänhet och personal i brandområdet i Ljusdals kommun följer de uppmaningar och avspärrningar inom området.

I de områden detta arbete bedrivs uppmanas allmänheten att vara uppmärksamma på avspärrningar och inte uppehålla sig vid följande sjöar:

  • Ängratörn
  • Hennan
  • Letssjön
  • Lossjön

I området råder även flygförbud för drönare och andra farkoster som inte deltar i insatsen.

Water bombing begins around 9.30 am today in the same area as yesterday. It is important that the public and personnel in the fire area follow the requests and blockages in the area.


Större områden brandskadade

Länsstyrelsens lägesbild från sen kvällstid på onsdagen visar att det är betydligt större områden som är brandskadade än vad som tidigare beräknats.

Flygning i de aktuella områdena, där Nötberget, Ängra och Enskogen i Kårböletrakten är de största, visar att 8 500 hektar är drabbade av brand. Det innebär en beräknad brandfront på 55 kilometer.

Beräkningar tidigare under onsdagen, då det bland annat beslutades om utrymning av Kårböle senast torsdag morgon kl 08.00, visade 2 000-2 500 hektar.


Brandläget förvärrat kring Kårböle

Kvällsversion onsdag. Fyra bränder i Ljusdals kommun härjar på drygt 2 500 hektar. Kårböle måste utrymmas.

På onsdagen fick räddningstjänst, hemvärnspersonal och alla andra 110-talet personer som bekämpar bränderna i kommunen stöd av efterlängtat italienskt flyg som kan fälla stora mängder vatten från luften. På kvällen var det dessutom tre helikoptrar i tjänst.

Brandläget runt Kårböle med spridning runt Nötberget, från Enskogenhållet och från Ängra ned mot Ängratörn och österut är besvärligast att tackla. Tovåsen mot Ovanåkersgränsen är något mindre men ändå resurskrävande. Insatsen vid Rullbo/Fågelsjö är avslutad men kräver ändå kontroll.

När det inte gått att få kontroll på de tre förstnämnda och största bränderna fattades på onsdagen beslut om att utrymma byn Kårböle kl 08.00 på torsdag morgon.

Torsdagens stora utmaning är att förhindra att lågorna tar byarna Kårböle och Enskogen. Hittills har omkring 12 byggnader i de drabade områdena brunnit ned, uppger räddningstjänstens pressbefäl.


Viktigt meddelande - Kårböle utryms

Brandläget kring Kårböle har förvärrats. Därför har det gått ut viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten i Kårböle i Ljusdals kommun. Det brinner kraftigt i skog och terräng och branden har snabb spridning och med kraftig rökutveckling. Räddningsledare har beslutat att Kårböle ska utrymmas senast kl 08.00 torsdagen 19 juli.

Den som har möjlighet att utrymma på egen hand skall ta väg 296 mot Los.

Busstransport kommer att erbjudas med upphämtning vid Kyrkan-Bystugan onsdag 18 juli kl 21.00 med avgång 22.00, torsdag 19 juli från 03.00 med avgång 04.00.

Trygghetsnavet på Furugården i Los har beredskap att ta emot personer som behöver det. Representanter från kommunens posomgrupp möter upp på Furugården i Los.

För mer information, se Ljusdals kommuns hemsida www.ljusdal.se. För boende i Kårböle som har frågor gäller telefon 072-208 54 60.

För dem som inte ordnat eget boende har kommunen sedan tidigare ordnat så att det finns boende i stugor i Färila Idrottspark, telefon 070-622 28 79 (Bengt Näslund, Färila IF). Alternativt erbjuder Hamra Vildmarkscenter i Hamra boende (husdjur får medtagas), telefon 070-203 63 67 (Kristina Kareliusson).

Kommunen har ordnat med boende för personer med hemtjänst.

Pressfrågor hänvisas till räddningstjänstens pressbefäl 026-17 96 65.


Hans Nornholm - lägesrapport


Italienskt flyg bekämpar bränder

Uppdaterad version onsdag kl 15.20. Räddningstjänsten betecknar att branden i Rullbo/Fågelsjö är under kontroll. Men fortfarande är det fyra bränder i Ljusdals kommun som är svåra att få kontroll över och som sprider sig. Kårböle hotas i nuläget inte av utrymning men faran är inte över. Hoppet står nu till italienskt flygplan som kan vattenbomba.

Enligt räddningstjänstens presstjänst är det inte helt klart var den italienska flygförstärkningen till helikoptrar och landstyrkor ska verka. Men ett välkommet tillskott är det.

Vid Nötberget, där branden utgör ett hot mot Kårböle, är vindriktningen sådan att den gynnar byn. Men elden sprider sig och faran är inte över vad gäller eventuell spridning in i samhället.

I redan utrymda Enskogen pågår kampen för att bebyggelsen i byn inte ska förstöras och även där tilltar branden.

Även i Ängra är det svårt att avgränsa branden. Detsamma gäller vid Tovåsen mot Ovanåkersgränsen.

En brandplats där det är mer kontrollerat är vid Rullbo/Fågelsjö.

Räddningsledningen befarar dock att torka, hetta och vindar kan göra läget mer ansträngt på alla håll.

Trafikverket har stängt av fler vägar runt Kårböle än väg 84 mot Ängra. Se Trafikverkets hemsida under relaterade sidor här intill.

Sveriges Radio P4 Gävleborg, som kontinuerligt rapporterar om brandläget och dess följder med bland annat vägproblem, har gått ut med viktigt meddelande till allmänheten om att utrymma Enskogen och i Kårböle och Ängra vistas inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation på grund av den kraftiga rökutvecklingen.

Vad händer med personer som kan behöva evakueras?

Kommunen har ordnat så att det finns boende i stugor i Färila Idrottspark, telefon 070-622 28 79 (Bengt Näslund, Färila IF). Denna uppgift liksom andra uppdateras vid behov här på hemsidan och på kommunens Facebooksida.

Behövs insatser av frivilliga?

Kommunen har tacksamt noterat att viljan att hjälpa till är stor och detta finns med i sambandsplaneringen. Ljusdals kommun har nu inrättat telefonnumret 076-767 98 19 och e-postadressen krisinfo@ljusdal.se för registrering av frivilliga insatser, information som kan komma att användas vid eventuella behov framöver. Telefonen är öppen till klockan 20.00 onsdag 18 juli och kl 08.00-17.00 torsdag 19 juli och fredag 20 juli. På annan tid är det nämnd e-postadress som gäller.

Länsstyrelsen har sambandsansvaret för insatserna vid bränderna i länet och viktig information finns även på den hemsidan som finns under relaterade sidor här intill.


Bränder mindre hot mot Kårböle

Uppdaterad version onsdag kl 00.40. Det brinner fortfarande på fem platser i Ljusdals kommun. Efter tisdagens förrvärrade läge i trakterna kring Laforsen/Enskogen, Ängra och Kårböle kan det under natten kraftsamlas för att undanröja hotet mot Kårböle. Förhoppningen är att slippa utrymma Kårböle, något som tidigare skett i Enskogen och Ängra fiskecamp.

Kommunen planerar just nu för att hantera situationen om läget förvärras ytterligare i Kårböle och uppmanar boende att hålla sig informerade om detta. Men enligt räddningtjänsten kan lösningen vara nattens kraftsamling för att släcka så mycket som möjligt på Nötberget, den brand som på tisdagen var största hotet mot Kårböle.

Det svåra läget vid Ängra och Laforsen/Enskogen kvarstår men där har till exempel Vikstenstorpet vid Ängratörn, Ängra fiskecamp och bebyggelsen i Enskogen hittills räddats från att brinna ner, enligt räddningstjänstens rapport natten mot onsdagen.

Vid de två övriga bränderna vid Tovåsen och Rullbo skiftar släckningsresultatet.

Kommunens krisledningsgrupp står i ständig kontakt med räddningstjänsten och övriga myndigheter för att hantera situationen.

Kommunen rekommenderade på tisdagen boende i Kårböleområdet och återkommer under onsdagen med mer information om läget.

För invånare i trakten som inte kan lösa boendet själva finns sedan tidigare möjlighet att bo på Färila Idrottspark/camping, telefon 070-622 28 79 (Bengt Näslund, Färila IF). Vid behov har kommunen redan planer för kunna erbjuda ytterligare sovplatser och kontaktar hemtjänstens kunder. För övriga i Kårböle som kan komma att behöva hjälp med utrymning och sovplatser har kommunen en jourtelefon 0651-185 47. OBS! Endast för personer i Kårböle och som inte klarar eventuell utrymning på egen hand.

Det arbetas för att få en uthållighet i släckningsarbetet med resursförstärkning i form av utrustad räddningstjänstpersonal från länet och övriga delar av Sverige, hemvärn, helikoptrar, brandflyg och annat som behövs eftersom insatserna kan ta flera dagar med torka och vind som försvårar det hela.

Räddningstjänsten befarar att onsdagens fortsatta hetta och eventuella åskväder kan medföra samma spridningsproblem på brandplatserna som under tisdagen. Därför är förhoppningen att mer eller mindre få bort någon av dessa under natten och då är Nötberget vid Kårböle närmast till hands.

Vad händer med personer som kan behöva evakueras?

Kommunen har ordnat så att det finns boende i stugor i Färila Idrottspark, telefon 070-622 28 79 (Bengt Näslund, Färila IF). Denna uppgift liksom andra uppdateras vid behov här på hemsidan och på kommunens Facebooksida.

Behövs insatser av frivilliga?

Kommunen har tacksamt noterat att viljan att hjälpa till är stor och detta finns med i sambandsplaneringen. Ljusdals kommun har nu inrättat telefonnumret 076-767 98 19 och e-postadressen krisinfo@ljusdal.se för registrering av frivilliga insatser, information som kan komma att användas vid eventuella behov framöver. Telefonen är öppen klockan 18.00-21.00 tisdag 17 juli och öppnar igen onsdag 18 juli kl. 08.00.

Länsstyrelsen har sambandsansvaret för insatserna vid bränderna i länet och viktig information finns även på den hemsidan som finns under relaterade sidor här intill.

Väg 84 är avstängd mellan Kårböle och Laforsen. Trafikanter ombeds ta vägarna 310 och 296 mot Los.

På Väg E45 mellan Los och Sveg ombeds turister och andra som inte har nyttotrafik att välja annan väg på grund av kraftig rök på delen inom Ljusdals kommun.


Viktiga chefer på besök

Under tisdagen var Gävleborgs läns landshövding Per Bill och Dan Eliasson, generaldirektör för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i Ljusdals kommun med anledning av brandläget.

Båda var intresserade av att på plats och ställe ta del av den svåra situation som bränder i skog och mark innebär.

I Ljusdal träffade Bill och Eliasson bland andra kommunchef Nicklas Bremefors och räddningsledare Olle Björk som berättade bland annat om krisledning och insatser. De besökte också Lassekrog nära tre platser där bränder bekämpas.

- Vi fick se hur proffsigt jobbet sköts och också hur viktigt det är med mer resurser. Dan Eliasson var också tydlig med att inte vara för blygsam med krav i den vägen, säger Per Bill.


Viktigt meddelande till Kårböle och Ängra

Det brinner i skog och mark. Räddningsledaren uppmanar alla som befinner sig i Kårböle att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Gävleborg.

Enligt räddningstjänsten är det ingen akut brandrisk i Kårböle men röken från de branddrabbade skogarna är orsaken till detta viktiga meddelande till allmänheten.

Viktig meddelande till allmänheten har tidigare sänts även gällande Ängra och Enskogen och då gällt utrymning.


Fem bränder bekämpas

Uppdaterad version måndag kl 21.45. Det brinner i skog och mark på fem platser i Ljusdals kommun. Viktigt meddelande till allmänheten om att utrymma byn Enskogen har gått ut och Ängra camping har evakuerats. Väg 84 har stängts av mellan Kårböle och Laforsen och trafiken leds om mot Los.

Samtliga sju kårer och värn hos räddningstjänsten i Ljusdal bekämpar bränder i skog och mark. På det drygt 100 hektar drabbade området nära Ängra är det mesta avbränt men kräver ändå stora resurser.

En stor utmaning nu är att klara den utrymda byn Enskogen med omgivning från en omfattande brand. Där läggs bland annat stor vikt vid att rädda byggnader.

Det brinner också vid Tovåssjön nära gränsen till Ovanåker samt vid Nötberget i Kårböletrakten.

På måndagskvällen blossade en mindre brand upp nära Rullbo i Lostrakten som räddningspersonal från Voxna och Tandsjöborg bekämpar.

Väg 84 har stängts av mellan Kårböle och Laforsen och trafiken leds om på vägarna 310 och 296 mot Los. Information om detta lämnas av Sveriges Radio P4 Gävleborg. Dessutom medför slangdragning mellan mellan Kårböle och avfarten mot Ytterhogdal behov av sänkt hastighet på platsen. Räddningstjänsten ber också allmänheten att inte köra nära brandplatserna av nyfikenhet eftersom det är många fordon och personer som behöver komma fram.

Räddningstjänstpersonal från Gävleborg, hemvärnet, brandflyg och -helikoptrar hjälper till med släckningsarbetet som väntas ta flera dagar. Vid Enskogen deltar två norska helikoptrar i släckningsarbetet.

Torkan och vinden ökar risken för spridning och försvårar släckningsarbetet.

För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Gävleborg. Du kan även få information via www.krisinformation.se. SOS Alarm ber allmänheten att höra av sig dit endast om öppen eld iakttas - inte ta kontakt om uppgifter om rök eller lukt som kan synas och kännas på långt håll.


Viktigt meddelande till allmänheten i Enskogen

Det brinner i och runt omkring Enskogen i Ljusdals kommun och räddningsledaren uppmanar alla boende att evakuera på grund av branden som sprider sig snabbt.

För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Gävleborg.