Skärpt eldningsförbud i hela länet

Länsstyrelsen har, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om skärpt generellt eldningsförbud i länets samtliga kommuner från och med tisdag den 24 juli klockan 10.00.

Det skärpta eldningsförbudet innebär att all eldning med öppen låga utomhus är förbjuden, inklusive eldning vid särskilt iordningsställda grillplatser, eldning och grillning på egen tomt samt nyttjande av alla former av friluftskök med öppen låga. Eldningsförbudet omfattar även förbud mot att tända värmeljus, marschaller samt facklor utomhus.

För mer information om eldningsförbudet se Länstyrelsen Gävleborgs hemsida.

Eldningsförbudet gäller till och med 31 augusti 2018.