Så jobbar kommunen i krisen

Ljusdals kommun arbetar sedan en vecka tillbaka intensivt med att lösa problem till följd av den svåra brandsituationen.

Kommunens räddningstjänst har en central del i brandbekämpningen och får stöd från andra kommuner, myndigheter, länder och inte minst många frivilliga.

Men en kris av den här storleken, som också betecknas som nationell, ställer många andra krav på kommunen.

Här är några exempel:

Räddningsledningens staber får stöd med resurser av olika slag som till exempel utrustade lokaler, fordon, mat, stöd för administration och kommunikation och registrering av vad frivilliga kan bistå med.

Kommunen har haft en viktig roll vid evakuering av byarna Enskogen, Kårböle och Finneby när det gäller att erbjuda tillfälligt boende och för att situationen inte ska bli för svår när inte egna bostäder finns att tillgå. Där spelar också samverkan med den lokala Posomgruppen en viktig roll.

När det gäller boende är trygghetsnav vid kommunens äldreboende Furugården i Los och Nyhem i Ramsjö viktiga funktioner när det gäller evakuerade med speciella behov och även andra som tillfälligt behöver någonstans att ta vägen.

Färila frivilliga har en depå med hjälpvilliga personer och materiel som kan föras ut där den mest behövs. På Fönebasen huserar Röda Korset och Hemvärnet där kostsamordning med maten från kommunens centralkök i Ljusdal är en viktig funktion. Kommunen håller också kontakt och samordnar så att den omfattande frivilligverksamheten ska få bästa verkan.

- Trots att den svåra branden härjar under en period när många har semester är jag imponerad över hur vår och andra aktörers personal samt frivilliga helhjärtat tar sig an det viktiga arbete som behövs på många håll för att lösa den här krisen, säger Nicklas Bremefors, kommunchef i Ljusdal.