Mer information till drabbade

Färilarevyns lokal fylldes helt när Ljusdals kommun och länsstyrelsen bjöd in evakuerade och markägare som drabbats av de svåra bränderna till informationsmöte på tisdagskvällen. Räddningsledningens budskap var att det inte går att återvända för någon denna vecka.

Biträdande räddningsledare Patrik Åhnberg från länsstyrelsen avslutade mötet med att bjuda in till ett nytt sådant måndagen den 30 juli kl 18.00 (samma plats). Även då är det evakuerade och drabbade markägare som är inbjudna.

På mötet, som hölls tio dygn efter första larmen (lördag 14 juli i Ängra kl 16.41 och 16.54 vid Nötberget, Kårböle), fick deltagarna besked från restvärdesledare med anknytning till försäkringsbranschen att flygfoton över brandskadade områden ska analyseras för att se vilka byggnader som kan ha brunnit ned. Fastighetsägare uppmanades också att direkt fylla i formulär för att kunna börja skadereglering.

Innan mötet avslutades fick deltagarna också besked om att alla evakuerade och drabbade kontaktas individuellt när det kan bli aktuellt med till exempel att flytta tillbaka till evakuerade områden.

Landshövding Per Bill, Yvonne Oscarsson från kommunledningen, kommunchef Nicklas Bremefors, räddningsledare Robert Strid och nämnde Patrik Åhnberg var några av talarna för kvällen.

Förutom detta möte och det på måndag försöker kommunen nå alla evakuerade per telefon för att stämma av läget och har haft dagliga träffar på anvisade boende. Nu blir det hos Posom på Klockaregården i Färila (öppet 13.00-18.00 dagligen) som dessa träffar hålls klockan 14.00 varje dag.

Telefon för evakuerade som söker information om bland annat boende: 072-208 54 60.