Tema skog och kris för skolelever

Under sommarens bränder användes Färila skola på ett helt annat sätt än eleverna är vana vid. Foto Cilla Larsdotter.

Under sommarens bränder användes Färila skola på ett helt annat sätt än eleverna är vana vid. Foto Cilla Larsdotter.

Under vecka 12 samlas elever i årskurs 4 - 9 från Färila och Los för temadagar kring skog och krisberedskap, tillsammans med Hälsinglands museum och Civilförsvarsförbundet.

Både elever och medarbetare vid Färila och Los skolor har erfarenheter av bränderna 2018 och effekterna av krisen. När Hälsinglands museum erbjöd en temavecka utifrån sin fotoutställning "Samling vid elden" hakade skolorna på.

- Bränderna är en stor händelse som konkret berör skolan, eftersom räddnings­ledningen använde våra lokaler som Camp Färila. Temaveckan är ett bra sätt att väva in frågor om skog, brand och kris i skolarbetet. Det här är ett annat sätt att lära sig än att sitta i skolbänken, menar Catrin Backman som är biträdande rektor för grundskolorna i Färila och Los.

Reflektioner kring skog

Under temaveckan deltar årskurs 4 - 6 och årskurs 7 - 9 i olika aktiviteter kring skog och krisberedskap, tillsammans med Hälsinglands museum och Civilförsvarsförbundet. Museet har etablerat kontakt med både byarådet och skolan, genom utställningen "Samling vid elden".

- Det här evenemanget visar verkligen på lokalsamhällets styrka. Det finns ett behov och då är det lätt att samarbeta kring frågor som berör, menar Lars Berglund som är museipedagog på Hälsinglands museum.

Lars Berglund leder eleverna genom workshops i utställningen "Samling vid elden".

- Eleverna får reflektera kring texter och bilder och lösa uppdrag utifrån rubrikerna i utställningen. Vi funderar på olika aspekter av hur vi använder skogen. Många elever har föräldrar eller släktingar som är markägare, berättar Lars Berglund.

Tillsammans med Niklas Karlsson, som är värd i utställningen, får eleverna även prova på att slöjda i björk.

Krisberedskap

Ove Wiström från Civilförsvarsförbundet träffar eleverna på temat "72 timmar". Tillsammans tittar de på innehållet i krislådan som bör finnas i alla hem, för att klara sig under just 72 timmar.

- Vi provar att tända spritkök, pratar om tillgång till el och vatten och annat. Jag har träffat många klasser genom åren, byggt kojor under borden och väckt elevernas medvetenhet kring krisberedskap, berättar Ove Wiström.