Fakta om bränderna

Lördagen den 14 juli klockan 16.41 larmas räddningstjänsten till en skogsbrand efter ett blixtnedslag i Ängraområdet i Ljusdals kommun. 13 minuter senare går larmet om ytterligare en brand på Nötberget. På eftermiddagen den 16 juli får räddningsledningen information om en brand på Vitmyran i Enskogen, som snabbt sprider sig. Totalt brinner det samtidigt i fem olika områden under juli.

Klicka på bilden ovan för att se en animerad tidslinje över förloppet.

Den extrema torkan i skog och mark och det varma vädret, i kombination med vind, gör att bränderna snabbt får fäste och sprider sig. Som mest brinner fem olika skogsområden. De två minsta brandområdena i Rullbo och Tovåsen är tidigt under kontroll. Bränderna i Ängra, Nötberget och Enskogen får större och längre omfattning. Det pågår även fle­ra mindre flygbränder (bränder som hoppar/sprids via luften). 

Efter 21 dagar bedömer räddningstjänsten att situationen är under kontroll och efter ytterligare några dagar avvecklas räddningsinsatserna den 9 augusti. Eftersläckning överlämnas till markägare.

Efterarbetet kommer att pågå under lång tid framöver. Det gäller bland annat säkerhet och avspärrningar i brandområdet samt stöd och ersättning till berörda. Ljusdals kommun och länsstyrelsen i Gävleborg har ett samordningskansli för att ge stöd till markägare och andra som är berörda av branden.

Fakta om bränderna

 • De fem brandområdena Ängra, Nötberget, Enskogen, Tovåsen och Rullbo omfattar totalt 9 500 hektar, med en omkrets av 12,5 mil (cirka 20 000 fotbollsplaner).
 • I de tre största brandområdena Ängra, Nötberget och Enskogen finns 8 400 hektar skogsmark, enligt Skogsstyrelsens beräkningar. Det motsvarar cirka 40 procent av den brända skogsmarken i landet 2018.
 • Bränderna har drabbat cirka 150 skogsägare (mest privata, samt tre skogsbolag).
 • Som mest var cirka 200 personer evakuerade.
 • Ingen omkom eller blev svårt skadad under bränderna.
 • Cirka 20 - 30 byggnader påverkades av branden. Merparten handlar om andra byggnader än bostadshus. Inget permanent boende förstördes.
 • 173 km större väg stängdes av under räddningsinsatsen.
 • Räddningsarbetet engagerade lokala, regionala och statliga myndigheter, privatpersoner, företag, organisationer, och internationella aktörer.
 • Flera hundra frivilliga har deltagit i räddningsinsatsen. Röda korset engagerade cirka 250 personer per dygn. Många frivilliga samordnades också via FärilaRevyn. Flertalet lantbrukare deltog med sina fordon, i samarbete med räddningstjänsten.
 • Bränderna bekämpades från luften av16 flygande enheter från flera länder (4 plan, 12 helikoptrar). Avlysning av vattendragen Ljusnan, Lossjön, Letssjön och Hennan.
 • Under en dag gjordes cirka 190 vattensläpp à 6,2 kubikmeter, från luften. Totalt alltså 1178 kubikmeter vatten. En vanlig brandbil rymmer cirka 3 kubikmeter vatten.
 • Följande länder har bidragit till insatsen, efter att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) begärt brandbekämpningsstöd av EU:
 • Danmark (brandstyrka)
 • Finland (brandstyrka)
 • Italien (flygplan)
 • Frankrike (flygplan och brandstyrka på marken)
 • Grönland (via Danmark)
 • Litauen (helikoptrar)
 • Norge (helikoptrar)
 • Portugal (flygplan)
 • Polen (brandstyrka)
 • Tyskland (helikoptrar och brandstyrka på marken)

Klicka på bilden ovan för att se filmen om branden.