Tomtkarta underlag för situationsplan

En tomtkarta kan du använda som underlag för situationsplan för att till exempel söka bygglov eller lämna in ansökan om bergvärmepump.

Vi levererar tomtkartor ur det noggrannaste kartmaterial som finns tillgängligt i kommunen. Det finns noggrannare kartor i tätorterna än på landsbygden.

Du kan få tomtkartan utskriven på papper eller levererad som PDF-fil.

Beställning av tomtkarta
En tomtkarta för enstaka tomt till privata fastighetsägare är kostnadsfri.

Beställ tomtkarta genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter ser du på denna sida. Om du beställer via mail kom ihåg att ange fastighetsbeteckning.

Kontakta oss

Kristina Hansson
0651-183 30
kristina.hansson@ljusdal.se

Ingeli Andersson
0651-183 01
ingeli.andersson@ljusdal.se