Adressättning och lägenhetsregister

Adressregister, adressättning på landsbygd och i tätorter samt lägenhetsregister sköts av kommunen.

Kontakta oss

Ingeli Andersson
0651-183 01
ingeli.andersson@ljusdal.se