Vägbelysningsbidrag

Om du som enskild person eller förening driftar vägbelysning på väg som trafikeras av flera hushåll, kan du söka kommunalt bidrag om 150 kr/år och ljuspunkt. Ansökan sker för innevarande år och bidraget betalas ut i mån av medel, senast december månad för sökt år. Lampor på egen infart eller gårdsplan kan du inte söka bidrag för.

Handläggare

Bidragsansökan
Kim Magnusson
0651-183 54
gatapark@ljusdal.se