Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Allmänt
Parkeringstillstånd gäller i hela landet utom på tomtmark (parkeringshus), om inte markägaren särskilt medgivit det. Kontakta markägaren i varje enskilt fall.

Parkeringstillstånd gäller inte där det är förbud att stanna och på platser för visst ändamål, till exempel lastplats, taxiplats och vändplats.

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera:

  • Högst tre timmar i följd där parkering enligt lokala trafik­föreskrifter är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar.
  • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än tre men mindre än 24 timmar.
  • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.

Giltighet

  • Parkeringstillstånd för förare är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör bilen.
  • Parkeringstillstånd för passagerare är personligt och får endast användas då innehavaren är med i bilen.
  • Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Ansökan

Kontakta kontaktcenter för att göra en ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Telefonnummer:
0651-180 00

Öppettider:
måndag - torsdag
kl. 8.00 - 17.00
fredag
kl. 8.00 - 15.00