Parkeringstillstånd för näringsidkare

Serviceutrustade fordon eller fordon som transporterar gods i samband med service av olika slag och som behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser kan få parkeringstillstånd för näringsidkare.