Frågor & svar

Vilket är AME:s uppdrag?

AME samarbetar med socialtjänsten i Ljusdals kommun. Vi kan erbjuda en plats för personer som behöver stöd för att komma in på den reguljära arbetsmarknaden.

Vem kan komma till AME?

Vi samarbetar med delar av socialtjänsten och kan erbjuda plats för personer som är inskrivna där.

Vad innebär det att vara deltagare hos AME Butiken?

När du är deltagare hos AME Butiken har du arbetsuppgifter i verksamheten samtidigt som du får coachning för att komma vidare mot arbete eller studier.

Vad innebär det att ha praktik hos AME?

Under en praktik hos AME provar du på arbetsuppgifter i någon av våra verksamheter.

Vad innebär det att ha en tidsbegränsad anställning hos AME?

Under en tidsbegränsad anställning hos AME har du lön. Du har rätt att ta ut semesterdagar i förhållande till hur lång din anställning är.

Vad är det som avgör i vilken del av verksamheten du erbjuds deltagande, praktik eller tidsbegränsad anställning?

Det är alltid en dialog mellan dig, socialtjänsten och AME om vilka möjligheter som finns.