Kontaktperson och ledsagarservice

Kontaktperson

En kontaktperson är en person som har tid och intresse av att lära känna dig och ge stöd till dig som har en funktionsnedsättning. Kontaktpersonen kan vara den vän som man har svårt att skaffa på egen hand. Tillsammans kan man göra utflykter eller aktiviteter, kanske gå på bio eller ta en fika.

För att få en kontaktperson behöver du göra en ansökan hos kommunens handläggare. Vi tar fram förslag på personer som kan passa dig och dina intressen. Du får vara med att föreslå och godkänna kontaktpersonen.

Ledsagare

En ledsagare är till för den som på grund av funktionsnedsättning exempelvis behöver hjälp för att kunna delta i fritids- och kulturaktiviteter.  

Insatsen utgår från behov och önskemål och planeras i samråd mellan den den enskilde och ledsagaren. Ansökan görs hos kommunens handläggare.

För dig som vill bli kontaktperson eller ledsagare

Uppdraget som kontaktperson innebär att vara vän och medmänniska till en person med funktionsnedsättning. Kontaktpersonens uppdrag är att hjälpa till att öka den enskildes sociala nätverk och genom samvaro bidra till en aktivare fritid.

Uppdraget som ledsagare innebär att vara till hjälp för en person med funktionsnedsättning att kunna delta i fritids- och kulturaktiviteter.

Är du intresserad? Välkommen att lämna en intresseanmälan.

För att se om du är lämplig som uppdragstagare behöver vi träffa dig i en intervju. Du behöver också lämna in utdrag ur Polisens belastningsregister om den enskilde är under arton år.

Kontakt

Enhetschef
Elizabeth Kisch Juvall
0651-34 00 61
elizabeth.kisch@ljusdal.se

Kontaktperson
Rebecka Ericsson
0651-76 15 70
rebecka.ericsson@ljusdal.se

För dig som vill bli kontakt­person eller ledsagare:

Relaterade sidor