Riksfärdtjänst

Resor med färdtjänst och riksfärdtjänst under jul och nyår 2023-2024

Riksfärdtjänst (utanför länet) under jul och nyårshelgen
Ansökan ska vara hos färdtjänsthandläggaren senast 13 november.
Den som är beviljad riksfärdtjänstresa ska boka detta senast fredag 8 december hos Serviceresor på X-trafik, telefon 0771-64 64 65.
Kunden får återkomma till Serviceresor närmaste vardag före resan för besked om hämtningstid.

Färdtjänst på julafton, juldagen och annandagen
Resa med specialfordon ska förbeställas senast fredag 8 december.
Kunden får återkomma 21 eller 22 december för besked om hämtningstid.
Efter 8 december får kunder boka i mån av plats.

Resa med personbil kan förbeställas tidigast söndag 10 december.

Färdtjänst i nyårshelgen
Färdtjänsresor i nyårshelgen förbokas tidigast 17 december.

Kontakt
Färdtjänsthandläggare: 0651-76 14 00 eller 0651-180 00

Serviceresor: 0771-64 64 65
Öppettider:
Måndag–fredag 06.00–22.00
Lördag och helgdagsafton 07.00–22.00
Söndag och helgdag 08.00–22.00 (inkl. julafton och nyårsafton)

Riksfärdtjänst är till för dig som på grund av funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt inom Sverige, utanför Gävleborgs län. Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.

Riksfärdtjänst är en ersättning för resekostnader för personer med stor och varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Resan kan ske på olika sätt t.ex.:

  • resa med tåg eller buss och ledsagare samt anslutningsresa med taxi till närmaste tåg- eller busstation,
  • resa med flyg (för långa resor) och anslutningsresa till flygplatsen,
  • resa med personbil eller specialfordon vid speciella behov.

Egenavgiften vid riksfärdtjänstresa är fastställd av riksdagen och baseras på kilometeravstånd.

Ansökan

Alla personer som är folkbokförda i Ljusdals kommun och som har en stor och långvarig funktionsnedsättning som gör att de måste resa på ett särskilt kostsamt sätt, har rätt att ansöka om riksfärdtjänst. Ansökan sker skriftligt av dig eller en företrädare för dig, på särskild blankett för riksfärdtjänst. Ansökan gäller enstaka resor. Ansökan görs enklast digitalt via vår e-tjänst. Ansökningsblankett finns för utskrift på på kommunens hemsida och hos färdtjänsthand­läggaren.

Ansökan ska vara inlämnad två-tre veckor innan resdag. För resor under jul och nyår ska ansökan vara inlämnad minst fyra veckor innan resdag.

Utredning

Färdtjänsthandläggaren gör en utredning av dina lämnade uppgifter och gör sedan en prövning mot lagen om riksfärdtjänst (1997:735). Ibland kan uppgifter behöva kompletteras med utlåtande. Utredningen ska visa om du är berättigad till riksfärdtjänst, d.v.s. ersättning för fördyrade omkostnader på grund av din funktionsnedsättning. Handläggaren beslutar om färdsätt.

Bifall

Bifall ges:

  • om du bedöms ha en stor och varaktig funktionsnedsättning som gör att du måste resa på ett särskilt kostsamt sätt
  • om ändamålet med resan är rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet
  • om resan görs i Sverige, utanför Gävleborgs län.

Avslag

Avslag ges om funktionsnedsättning saknas, om resan kan ske till normala resekostnader eller med anpassade allmänna kommunikationer, trots stor och varaktig funktionsnedsättning.

Beslut om avslag kan alltid överklagas.

Här hittar du priser för riksfärdtjänst (SFS 1993:1148)

Vägavstånd

Egenavgift

0 - 100 km

105 kr

101 - 125 km

130 kr

126 - 150 km

165 kr

151 - 175 km

195 kr

176 - 200 km

220 kr

201 - 225 km

255 kr

226 - 250 km

275 kr

251 - 275 km

300 kr

276 - 300 km

320 kr

301 - 350 km

370 kr

351 - 400 km

420 kr

401 - 450 km

455 kr

451 - 500 km

480 kr

501 - 600 km

535 kr

601 - 750 km

600 kr

751 - 1000 km

655 kr

1001 - 1 250 km

680 kr

1 251 - 1 500 km

700 kr

1 501 km och längre

755 kr

 

Färdtjänst­handläggare

Lena Persson
0651-76 14 00
fardtjanst@ljusdal.se

E-tjänster och blanketter

Skriftlig ansökan skickas till

Ljusdals kommun Omsorgsförvaltningen Färdtjänsten
827 80  LJUSDAL