Aktuella avgifter

Avgifterna i tabellen nedan gäller från 1 maj 2024

Specifikation

Belopp

Per

Prisbasbelopp

57 300

År 2024

Maxtaxa (högkostnadsskydd) - ej mat

2 575

Månad

AvgifterHemtjänst: 0–4,99 tim

536

Månad

Hemtjänst: 5–8,99 tim

1 609

Månad

Hemtjänst: 9 tim och mer

2 575

Månad

Trygg hemgång, utredande hemtjänst

2 575

Månad

Matdistribution

70

Matlåda

Dagverksamhet

97

Tillfälle

Trygghetstelefon

273

Månad

Trygghetstelefon installation

350

Tillfälle

Korttidsboende - omvårdnad

86

Dygn

Korttidsboende - mat

182

Dygn

Särskilt boende - omvårdnad

2 575

Månad

Särskilt boende - mat

5 451

Månad

Särskilt boende - hushållsel

229

Månad

Särskilt boende - medboende

500

Månad

Hemsjukvård

300

Månad

Förbehåll - generelltEnsamstående eller sambo

7 062

Månad

Makar, gifta

5 762

Månad

Ensamstående eller sambo < 65 år

7 376

Månad

Makar, gifta < 65 år

6 143

Månad

Förbehåll - matSärskilt boende

2 121

Månad

Korttidsboende

71

Dygn

Matdistribution

26

Tillfälle

Dagverksamhet

26

Tillfälle

Avdrag på förbehållSärskilt boende - säng

107

Månad

Särskilt boende - förbrukningsvaror

229

Månad

Avlösning i hemmetKlockan 08.00–16.00

114

Tillfälle

Klockan 16.00–21.00

288

Tillfälle

Kontakt

Avgiftshandläggare - avgiftsbeslut och fakturor
ofavgifter@ljusdal.se

Telefontid
Tisdagar och torsdagar 08.00-11.00

0651-76 15 25