Arbetsmarknads­enheten

Bild på kvinna som arbetar

Arbetsmarknadsenheten (AME) introducerar personer som av olika anledningar har svårt att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden. AME erbjuder dessa personer kompetenshöjning genom praktik och tidsbegränsade anställningar. Praktiken och de tidsbegränsade anställningarna omfattar allt från halvtid till heltid och varar en till sex månader, med möjlighet till förlängning.

Deltagarens behov och förutsättningar står i centrum, därför utformar vi en individuell handlingsplan under anställningsperioden. Syftet är att stärka deltagarens möjlighet att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden eller att motivera honom/henne till studier. Under hela anställningsperioden har vi regelbundna uppföljningsmöten. Våra arbetsledare och arbetsmarknadshandläggare finns där som stöd under anställningen.

AME har olika avtal och överenskommelser med kommunens förvaltningar och bolag om olika tjänster som ska utföras.

AME:s verksamheter erbjuder många olika inriktningar:

 • Kök med servering och konferens
 • Försäljning inom verksamheten Omigen
 • Bilpool med tillhörande verkstad
 • AME butiken, secondhand för möbler, husgeråd, mm.
 • Paketeringsuppdrag åt RFSU
 • Tvättstuga
 • Sömnad
 • Träverkstad
 • Grönyteskötsel
 • Skogsvård
 • Fastighetsservice
 • Rivningsarbete
 • Klottersanering
 • Flyttstädning

AME i samverkan med Arbetsförmedlingen och övriga verksamheter inom kommunen kan i mån av plats även erbjuda praktik och tidsbegränsade anställningar i samtliga förvaltningar.

AME har till uppgift att verkställa de avtal som upprättas mellan Arbetsförmedlingen och Ljusdals kommun utifrån de riktlinjer som riksdag och regering utfärdat för hela landet. AME har även till uppgift att utveckla samarbete med berörda myndigheter när det gäller arbetslivsinriktade åtgärder.

Kontakta oss

Enhetschef
Peter Knapp
0651-180 85
peter.knapp@ljusdal.se

Biträdande enhetschef
Carina Silfver
0651-180 98
carina.silfver@ljusdal.se

Administrativ handläggare
Sarah Rogström
0651-76 15 12
sarah.rogstrom@ljusdal.se

Arbets­marknads­handläggare
Bertil Keijzer
0651-180 99
bertil.keijzer@ljusdal.se

Arbetsmarknads­koordinator
Peter Andersson
0651-76 13 16
peter.andersson@ljusdal.se

Besöksadress

Hotellgatan 6
Ljusdal