Färdtjänst och riksfärdtjänst

Resor med färdtjänst och riksfärdtjänst vid jul och nyår

Viktig information för dig som reser med färdtjänst och riksfärdtjänst under jul och nyår 2020-2021.

Riksfärdtjänst utanför länet under jul och nyårshelgen
Ansökan ska vara hos färdtjänsthandläggaren senast den 20 november.

Den som är beviljad riksfärdtjänst ska boka resan senast den 10 december hos Serviceresor, telefon 0771-64 64 65. För besked om exakt hämtningstid ska kunden sedan ringa tillbaka närmaste vardag före resan

Färdtjänst på julafton, juldagen och annandagen
Resa med specialfordon ska förbeställas senast 10 december. För besked om exakt hämtningstid ska kunden sedan ringa tillbaka 21:a eller 22:a december.

Resa med personbil kan förbeställas tidigast 10 december.

Specialfordonen och bilarna kan bli fullbokade då vissa färdtjänstkunder reser ensamma.

Färdtjänsthandläggaren nås via kommunens växel 0651-180 00 eller 0651-76 14 00 och har telefontid måndag-torsdag, 08.00-11.00.

Serviceresor nås på telefon 0771-64 64 65 och har öppet:
Måndag-fredag 06.00-22.00
Lördag och helgdagsafton 07.00-22.00
Söndag och helgdag 08.00-22.00

Färdtjänst är till för dig som har långvarig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Om funktionsnedsättningen påverkar gångförmågan väsentligt och du har svårt att förflytta dig på egen hand, samt om du inte kan åka med kollektivtrafik på grund av din funktionsnedsättning, har du rätt till färdtjänsttillstånd.

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken. I vissa delar av kommunen ersätts kollektivtrafik av kompletteringstrafik. De grundläggande förutsättningarna för tillstånd till färdtjänst anges i lag om färdtjänst (1997:736), samt i Ljusdals kommuns tillämpningsföreskrifter (år 2004) beslutade av kommun­full­mäktige.

Ansökan

Alla personer som är folkbokförda i Ljusdals kommun och som har ett långvarig funktionsnedsättning har rätt att ansöka om färdtjänst. Ansökan ska göras skriftligt av dig eller en företrädare för dig. Ansökningsblankett hittar du här på sidan och hos färdtjänsthandläggaren.

Utredning

Färdtjänsthandläggaren gör en utredning av dina lämnade uppgifter. Hur lång tid funktionsnedsättningen kommer att bestå kan ibland behöva styrkas med läkarutlåtande som du själv ordnar och skickar in till färdtjänsthandläggaren. Hembesök görs för att få en uppfattning om bostadens tillgänglighet, din möjlighet att utnyttja kollektivtrafik eller kompletteringstrafik, samt för att få en fullständig bild av funktionsnedsättningens inverkan på gångförmågan.

Bifall

Bifall ges:

  • om funktionsnedsättningen anses vara bestående i minst 6 månader
  • om funktionsnedsättningen inverkar väsentligt på gångförmågan
  • om du på grund av ditt funktionsnedsättning inte kan utnyttja kollektivtrafik

Avslag

Avslag ges om funktionsnedsättning saknas eller om funktionsnedsättningen anses vara bestående i mindre än 6 månader.

Beslut om avslag kan alltid överklagas.

Färdtjänst­handläggare

Lena Persson
0651-76 14 00
fardtjanst@ljusdal.se

Telefontid
Måndag-torsdag, 08.00-11.00

Skicka ansökan till

Ljusdals kommun Omsorgsförvaltningen Färdtjänsten
827 80  LJUSDAL

Beställa serviceresor

Färdtjänst
0771-64 64 65

Sjukresor
0771-38 39 40

Avbeställning av resa
0771-64 64 65

Sjukreseenheten
0771-65 01 01  

Fasta resor
0270-741 75

Trafikledning
0270-741 76