Information från gata/park om planer inför barmarksäsongen

Gång- och cykelväg! Ny trottoar! Det ska rivas upp och asfalteras!

Du och din verksamhet kanske berörs. Gata/park chef Anders Berg berättar om planerna inför barmarkssäsongen 2023.

Digital information via Teams onsdag 1 mars kl 0730-08 samt kl 1630-17

Anmälan, för att få länken till mötet, gör du till narljus@ljusdal.se senast 28 februari.

Välkommen!