Vård & omsorgs college Slottegymnasiet Ljusdal

Vård & omsorgsprogrammet på Slottegymnasiet ingår i Vård- och omsorgscollege och är en certifierad utbildning. Efter avslutad utbildning har du en skyddad yrkestitel som undersköterska, möjligheten att studera vidare och det finns mycket stora förutsättningar att direkt gå ut i arbete inom vård och omsorgsyrken.

Vård & omsorgscollege samarbetar med både offentliga och privata arbetsgivare. Tillsammans formas en utbildning som grundar sig på de verkliga behoven som finns i arbetslivet. För dig innebär det en utbildning som garanterar kvalitet, anställningsbarhet och möjlighet till vidare studier. Under utbildningen har Du förtur till kommunens sommarpraktik inom vård- och omsorg.