Teknikcollege på Slottegymnasiet i Ljusdal

Sedan 2010 har Slottegymnasiets Industritekniska program varit ett certifierat Teknikcollege. Idag är även Naturbruksprogrammet kopplat till den certifieringen.

En teknikcollegecertifierad utbildning innebär att den har kvalitetssäkrad undervisning och att eleverna får en utbildning med stark förankring i verkligheten, där företagen är med och formar skolgången.

Verkstadsföretag i samverkan med varandra och med Slottegymnasiets Industritekniska program
Verkstadsföretagen i Ljusdals kommun bildade 1980 ett nätverk som, då som nu, kallas för Mekanföretagen. År 2000 gick Mekanföretagen ihop med Slottegymnasiet då de såg möjlig­heter att både bredda sin egen kompetens och att säkra verkstadsjobb i Ljusdals kommun.

Fördelar med samarbetet mellan Mekanföretagen och Slottegymnasiets Teknikcollege

  • Tillgång till den nyaste utrustning som finns i trakten.
  • Eleverna är ute i verkligheten halvtid av sin utbildning.
  • Eleverna byter företag varje termin.
  • Fem gånger per år träffas alla inblandade för att gå igenom rutiner.
  • Företagen ger även eleverna möjlighet till sommarjobb.
  • Eleverna får minst tre referenser efter avslutad utbildning.

Röster om Mekanföretagens samverkan med Slottegymnasiets Teknikcollege

Lasse Söderlund - Järvsö Industri­plast

Lasse har alltid varit intresserad av samarbetet med skolan och han har varit med i Teknikcollege sedan certifieringen 2010. Flera av hans operatörer är utbildade handledare. I framtiden hoppas Lasse på ännu mer ämnes­integrering och att vi kan fortsätta att samarbeta så bra som vi gör. Engagemanget från skola och rektor är stort, det är de som gör det stora jobbet. Det är viktigt att vi från företagen kan pusha och peppa skolan utifrån våra förutsättningar.

Tillsammans kan vi verkligen höja statusen på denna bransch. Lasse vill verkligen också poängtera hur viktigt och bra gjort det är av kommunen att vara en del av Teknikcollege. Alla kommuner i Hälsingland hjälper varandra och det betyder mycket. Vi har ju även med politiker i vår lokala styrgrupp, liksom facket, NärLjus, Arbetsförmedlingen, rektor och lärare och givetvis elever från varje årskurs.

- När man har ett större företag med fler anställda ser man mer objektivt på konkurrenssituationen lokalt. Det är viktigt att vi är med i Teknikcollege där vi har möjlighet att utbilda handledare och lägga ner tid, kraft, material och engagemang i vår blivande arbetskraft, säger Lasse Söderlund VD på Järvsö Industriplast.

Magnus Johansen – ExTe i Färila

Magnus ser den positiva trenden inom Teknikcollege i Ljusdal som idag nästan har enbart förstahandsväljare. I framtiden ser han att det kommer fortsätta krävas av företagen att jobba i nära samarbete med Slottegymnasiet för att göra rätt rekryteringar.

- Alla yrkesroller är lika viktiga. Utan varandra är det omöjligt att bedriva en verksamhet på ExTe:s nivå. Svetsarna är lika viktiga som planerarna som säljarna som konstruktörerna. Jag läste själv Industri­tekniska programmet på Slotteg­ymnasiet och tog studenten 1992, sen började jag på ExTe, säger Magnus Johansen, produktionschef på ExTe.

8 certifieringskriterier för Teknikcollege

1. Regional samverkan

2. Organisation och styrning

3. Industrins kompetensbehov

4. Utbildningar och dimensionering

5. Kreativ och stimulerande lärmiljö

6. Utbildning inom Teknikcollege

7. Arbetslivets medverkan i utbildningen

8. Kvalitetssäkrad process

Naturbruks­programmet!

Kontakter

Rektor
Misha Svechnikov

Lärare Industritekniska programmet
Susanne Hall Fredholm
Michael Elemyr
Pär Olsson

Lärare Naturbruksprogrammet
Sara Lundgren

Processledare
Teknikcollege Hälsingland och Gästrikland
Kevin Carlberg