Jämställdhetsarbete inom utbildningsförvaltningen

Jämställdhetsintegering inom för- och grundskola är nu avslutad. Det innebär att samtliga arbetslag genomfört en fortbildning omfattande tre terminer. En slutrapport har redovisats för utbildningsnämnden 2017. Utbildningsnämnden har beslutat att samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde ska jämställdhetsintegeras. Planering för detta arbete pågår.

Jämställdhets­strateger

Anna Mann
073-274 74 47 anna.mann@ljusdal.se

Malin Fundin
0651-182 02
malin.fundin@ljusdal.se