Grafisk profil och kommunikationspolicy

Ljusdals kommuns kommunikation ska stödja verksamhetens uppdrag. Vår kommunikation ska kännetecknas av öppenhet, saklighet och tillgänglighet. Vi ska aktivt bjuda in till dialog kring kommunens verksamheter för att underlätta medborgarnas delaktighet i den demokratiska processen.

Grafisk profil
Kommunen verkar i många sammanhang och vid många tillfällen, allt från hemsidor på internet till olika typer av skriftligt material som skickas ut till enskilda personer, företag, organisationer och myndigheter. Det ska vara lätt att känna igen material som kommer från Ljusdals kommun. Därför ska vårt vapen/logotyp användas enligt de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna om profil.

Riktlinjer
Vid produktion av skriftligt informationsmaterial gäller att:

  • Kommunens logotyp ska återfinnas i materialet.
  • Vid olika typer av annonseringar ska logotypen finnas med.
  • Förtryckta kuvert, brevpapper och faxblanketter ska så långt som möjligt användas när skrivelser och liknande skickas externt.

Vid eventuella frågor angående Ljusdals kommuns grafiska profil, kontakta Enheten för strategisk och hållbar utveckling:

Områdeschef

Peter Evansson

0651-180 45

peter.evansson@ljusdal.se